• Strzelanie w źdźbło to dobry moment na dolistne dokarmiania zbóż.
  • Przygotowując roztwór cieczy roboczej na bazie mocznika należy pamiętać o dopasowaniu stężenia roztworu do fazy rozwojowej roślin

To ostatni sezon, w którym mocznik nieotoczkowany można powszechnie wykorzystać w nawożeniu dolistnym. Od 1 sierpnia 2021 roku nie będzie można stosować mocznika granulowanego, z wyłączeniem mocznika zawierającego inhibitor ureazy lub powłokę biodegradowalną.
Czy produkty tego typu nadają się także do dolistnego nawożenia? O tym pisaliśmy już wcześniej, choć dużo wątpliwości powinno się w tym zakresie jeszcze wyjaśnić. 

Ocieplenie sprawiło, że rośliny w szalonym tempie nadrabiają zaległości. Zboża są na etapie strzelania w źdźbło, stąd ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe gwałtownie rośnie. Tymczasem długo utrzymujące się niskie temperatury wstrzymywały rozwój roślin i doprowadzały także do problemów z pobieraniem składników pokarmowych. Zdarzały się także i to nie rzadko fitotoskyczne reakcje roślin na zastosowaną w mało optymalnych warunkach ochronie. W konsekwencji rośliny żółkły, bladły. O tym jednak pisaliśmy już wcześniej.

 

Wzrost temperatury i stosunkowo dobra wilgotność gleby sprawiły, że nareszcie zboża nabierają typowej barwy, co należy wiązać z tym, że wreszcie pobierają sprawnie składniki pokarmowe Fot. A. Kobus
Wzrost temperatury i stosunkowo dobra wilgotność gleby sprawiły, że nareszcie zboża nabierają typowej barwy, co należy wiązać z tym, że wreszcie pobierają sprawnie składniki pokarmowe Fot. A. Kobus

 

Dlatego zrozumiałym i prawidłowym podejściem jest wspomaganie na tym etapie roślin nawożeniem dolistnym. Oprócz gotowych rozwiązań nawozów dolistnych często sięgacie po mieszaninę mocznika oraz siarczanu magnezu. W przypadku siarczanu magnezu można stosować to samo stężenie i tworzyć 5% roztwór (5 kg na 100 l cieczy) siedmiowodnego siarczanu magnezowego lub 3% roztwór jednowodnego siarczanu magnezowego. W przypadku mocznika, sprawa jest bardziej skomplikowana.

Mocznik dla zbóż – stężenie

Dlatego dla każdego gatunku należy dostosować zupełnie inne stężenie mocznika. Takie nawożenie można zastosować kilkakrotnie w trakcie wegetacji zwracając uwagę na możliwe do zastosowania stężenia.
• na początku krzewienia 18-20 proc.
• pod koniec krzewienia 16-18 proc.
• na początku strzelania w źdźbło 10-12 proc.
• pod koniec strzelania w źdźbło 6-8 proc.
• w okolicach kłoszenia 5-6 proc.
• podczas kwitnienia- nie wolno!
• w fazie dojrzałości mlecznej 4-5 proc.

Zwracaj uwagę na fazę rozwojową zbóż

Przygotowując mieszaninę pamiętajcie o tym by dopasować stężenie roztworu do fazy rozwojowej. Tu potrzebna lustracja. Najczęściej pszenice wschodzą obecnie w fazę BBCH 32 (drugie kolanko),ale zdarzają się i takie plantacje gdzie BBCH37 (widoczny nie rozwinięty liść flagowy, kłos zaczyna pęcznieć), podobnie ma się pszenżyto, które również wkracza w fazę BBCH 37, natomiast jęczmień ozimy oraz żyto mają już liść flagowy a w niektórych przypadkach widoczne są pierwsze ości wysuwanego się kłosa (czyli są to fazy BBCH 40-49). Dlatego na tym etapie wegetacji zbóż możemy tworzyć co najwyżej stężenia od 5-10 %.

Warto również tu zaznaczyć, że wchłanianie składników przez liście jest tym większe, im dłużej pozostają one zwilżone stosowanym roztworem. Dlatego najlepsze wyniki uzyskuje się dokarmiając rośliny w czasie pochmurnej pogody lub wcześnie rano albo wieczorem (ale nie podczas silnej rosy).

Z czym można mieszać mocznik?

W praktyce najczęściej mocznik podaje się łącznie z siarczanem magnezu lub innymi mikroelementami, można go także łączyć (ale ostrożnie) z niektórymi pestycydami. Należy jednak pamiętać, że reakcja rozpuszczania mocznika w wodzie powoduje gwałtowne ochłodzenie roztworu. Trzeba to wziąć pod uwagę podczas przygotowania cieczy roboczej.

Ważna jest kolejność przygotowania cieczy opryskowej na bazie mocznika

Ciecz roboczą zawsze przygotowujemy na krótko przed wykonaniem oprysku. Najpierw powinno się odmierzyć określoną ilość mocznika. Zbiornik opryskiwacza napełnia się do 2/3 jego objętości wodą i przy uruchomionym mieszadle wsypuje odważony mocznik. Do tak przygotowanej cieczy możemy dodać np. siarczan magnezu lub nawóz mikroelementowy.