Warto bowiem wiedzieć, że rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 jest regularnie nowelizowane tak, aby lista zakazanych odmian uwzględniała aktualizacje wprowadzane we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

- Zgodnie z powyższym, dnia 29 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. poz. 789), zawierające listę odmian kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany – podaje PIORiN. Dokument poniżej w załączniku.

- Inspekcja informuje, że w celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych, każdy uprawiający kukurydzę, powinien zadbać o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału - podaje PIORiN.

Jak dodaje Inspekcja, dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez inspektorów WIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych.

Jednocześnie przypomina, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego.