Późny siew zbóż, obarczony jest dużym ryzykiem niskich plonów. W wypadku pszenicy ozimej, większość odmian reaguje spadkiem plonu o 15 proc. przy opóźnieniu siewu tylko o 14 dni.

Sposobem na unikniecie takich strat, jest wysiew odmian o większej tolerancji na późny siew. W zależności od gatunku zboża są to:
Jęczmień ozimy – Bursztyn, Lomerit, Traminer, Maybrit, karakan, Epoque,
Pszenica ozima – Mikula, Rapsodia, Kris, Izyda, Symfonia, Zawisza,
Pszenżyto ozime – Algoso, gniewko, Kazo, Kitaro, Leontino, Trismart,
Żyto – brak odmian o podwyższonej tolerancji.

Rotacji odmianowej powinno towarzyszyć podniesienie normy wysiewu o 15 do 20 procent.

Źródło: farmer.pl