Według danych resortu, pszenica konsumpcyjna w dniach 28 maj -3 czerwca br. potaniała o 2,1 proc. i średnio w kraju płacono za nią 617 zł za tonę. Ziarno to było również tańsze o 3,7 proc. niż przed miesiącem, ale ok. 49 proc. droższe niż przed rokiem.

Natomiast znacząco podrożało żyto konsumpcyjne w skupie. Cena tego ziarna wzrosła w ciągu tygodnia o 5,2 proc. do poziomu 613 zł za tonę. Żyto konsumpcyjne było o 13,7 proc. droższe niż przed miesiącem oraz o prawie 63 proc. droższe w porównaniu do cen notowanych przed rokiem.

W analizowanym tygodniu ponownie obniżyła się (o 2,2 proc.) cena jęczmienia paszowego. Za tonę tego ziarna dostawcy otrzymywali średnio w kraju 553 zł, tj. o 0,7 proc. mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena jęczmienia kształtowała się na poziomie o ok. 45 proc. wyższym niż przed rokiem.

- Od kilku tygodni sytuacja na krajowych giełdach towarowych nie ulega większym zmianom. Utrzymuje się duża podaż zbóż z importu, głównie z Czech i Węgier. Ostatnio rośnie też podaż ziarna krajowego. Niewiele jest jednak zawieranych transakcji - uważają specjaliści z MR.

Od dwóch tygodni rosną ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w dniach 28 maj - 3 czerwca br. ukształtowały się one przeciętnie na poziomie 3,27 zł za kilogram, tj. o 1,1 proc. wyższym niż tydzień wcześniej i były zbliżone do notowanych przed miesiącem. Jednak w porównaniu do cen sprzed roku były o ok. 5 proc. niższe.

W ciągu tygodnia o niecały 1 proc. zdrożało bydło. Według MR, na przełomie maja i czerwca średnio płacono za nie 4,04 zł za kg, tj. o ponad 4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o ponad 7 proc. mniej przed rokiem.

Spadek cen odnotowano w skupie drobiu. Według informacji MR, na przełomie maja i czerwca za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali średnio 3 zł za kg, tj. o 2 proc. więcej niż przed miesiącem i o 21 proc. więcej niż przed rokiem.

Źródło: PAP