Zboża atakowane są przez ponad 70 gatunków mszyc. Najczęściej występują trzy gatunki : mszyca czermechowo – zbożowa (Rhopalosiphum padi L.), mszyca zbożowa  (Sitobion avenae F.) oraz mszyca różano–trawowa (Metopolophium dirhodum Walk.). Pierwsza z nich jest najliczniej występującym gatunkiem, zasiedlającym głównie zboża podstawowe i kukurydzę. Owady dorosłe mają oliwkowo zielone zabarwienie i osiągają długość 1,5 – 3 mm. Zasiedlają głównie dolne partie źdźbeł. 

Kolejnym, licznie występującym gatunkiem w zbożach jest mszyca zbożowa. Owady dorosłe osiągają 2 – 3 mm długości i żółtozielone zabarwienie i preferuje wyższe partie roślin. Ostatni gatunek spotykany jest głównie w kukurydzy – zasiedla dolne i górne liście, oraz w zbożach – pasożytuje na liściach. 

Szkodliwe są zarówno osobniki dorosłe jak i larwy. Główną działalnością mszyc jest wysysanie  soków z tkanek roślin, co powoduje obumieranie fragmentów lub całych roślin na skutek zaburzeń fizjologicznych. Jednocześnie mszyce są wektorami wirusów, wywołującymi choroby wirusowe.

Warunki sprzyjające rozwojowi mszyc to: sucha pogoda i umiarkowana temperatura (w wysokiej temperaturze mszyce giną) oraz przenawożenie upraw azotem.

Progi ekonomicznej szkodliwości :

• od fazy strzelania w źdźbło do fazy przed kłoszeniem, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 źdźbło (dla mszycy czeremchowo - zbożowej,)

• od fazy pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 kłos (dla mszycy zbożowej).

 

Przykładowe preparaty zwalczające mszyce w pszenicy:

·        Cyperkill Max 500 EC (cypermetryna) w dawce 0,05 l/ha.

·        Fastac 100 EC (alfa-cypermetryna) w dawce  0,12 l/ha.

·        Teppeki 50 WG (flonikamid) w dawce 0,14 kg/ha.

·        LambdaCe 050 CS (lambda-cyhalotryna) w dawce  0,16 - 0,2 l/ha.

·        Arkan 050 CS (lambda-cyhalotryna) w dawce  0,16 - 0,2 l/ha.