Uszkrzydlone mszyce tzw. założycielki rodu są już obecne na zbożach ozimych. Wkrótce założą nowe kolonie. Szkodliwość tych szkodników może być dwojakiego rodzaju. Z jednej strony żerujące mszyce osłabiają rośliny, z drugiej mogą przenosić groźne wirusy, w tym wirus żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV).

Jeżeli zdarzy się długa i ciepła jesień, to z dużym prawdopodobieństwem mszyce pozostaną na oziminach do większych przymrozków (-6°C) dokonując infekcji wirusowej. Objawy infekcji są widoczne dopiero wiosną następnego roku. Przede wszystkim są to przebarwienia liści (pszenicy – czerwone, żyta – rdzawe, pszenżyta i jęczmienia – żółte). Symptomy te często mylone są z objawami suszy bądź też niedoborem składników pokarmowych. Tymczasem w wyniku zawirusowania dochodzi do zahamowania wzrostu i nadmiernego krzewienia, powstania problemów z wykształceniem kłosów. Szacuje się, że plony, w wyniku porażenia wirusem żółtej karłowatości jęczmienia, mogą zostać zredukowane nawet do kilkudziesięciu procent.

Na zbożach w Polsce najliczniej występują następujące gatunki mszyc: czeremchowo-zbożowa, mszyca zbożowa, mszyca różano-trawowa, mszyca kukurydziana. W łanie mogą pojawiać się także skoczki, szkodniki które również mają zdolność przenoszenia chorób wirusowych.

Zalecamy zatem przeprowadzenie dokładnych lustracji wschodzących ozimin. Po zaobserwowaniu mszyc warto wykonać zabieg ochronny. W wielu przypadkach, zwłaszcza na dużych plantacjach, wystarczający- po dokładnym monitoringu -może okazać się jedynie zabieg w pasie brzeżnym.

Do zwalczania mszyc w pszenicy ozimej można zastosować:

• Pyretroidy: alfa-cypermetryna (Fastac Active 050 ME), lambda-cyhalotryna (Arkan 050 CS, Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Karate Zeon 100 CS, Kusti 050 CS, LambdaCe 050 CS, Ninja 050 CS, Wojownik 050 CS;
• Karboksamidy: flonikamid (Teppeki 50 WG);
• neonikotynoidy + pyretroidy: acetamipryd + lambda-cyhalotryna (Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG, Nepal 130 WG;
• Fosfororganiczne + pyretroidy: chloropiryfos + beta-cyflutryna (Pyrinex Supreme 262 ZW).