Masowe występowanie mszycy zbożowej na kłosach obserwuje się zwykle w warunkach ciepłej i suchej pogody. Mszyce wysysają soki z rozwijających się ziarniaków (powodując zmniejszenie plonu ziarna), ponadto osobniki uskrzydlone przenoszą choroby wirusowe.

Mszyce łatwo przeoczyć. Dlatego lustrując zboża należy w kilku miejscach szczegółowo sprawdzić kłosy zbóż. Wystarczy odchylić kłoski i sprawdzić czy pomiędzy nimi nie żerują mszyce. Warto na pole także wziąć białą kartkę. Potrząsając nad nią kłosami możemy także sprawdzić liczebność wciornastków.

Na tym etapie, w przypadku w fazie pełni kłoszenia do fazy dojrzałości mlecznej, sygnałem do zabiegu insektycydowego jest:

mszyca zbożowa

·       średnio 5 mszyc na 1 kłos (próbę stanowi 100 losowo wybranych źdźbeł).

wciornastki

·       5–10 owadów dorosłych lub larw na 1 kłosie (faza pełnia kwitnienia),

·       40–50 larw na 1 kłosie (w fazie wypełniania ziarna).

Na liściu flagowym i podflagowym możemy spotkać z kolei najczęściej mszycę czeremchowo-zbożową,  a także nadal żerujące skrzypionki. Warto zatem rozważyć wykonywania zabiegu ochronnego pod kątem wszystkich występujących obecnie na zbożach szkodników.

Zwalczanie szkodników w fazie kłoszenia

Preparatów jest sporo, ale substancji czynnych do wyboru bardzo mało. Pamiętajcie, że pyretroidy (alfa-cypermetryna, beta-cyflutryna, cypermetryna, deltametryna, esfenwalerat, gamma-cyhalotryna, zeta-cypermetryna) można zastosować jedynie w temperaturze poniżej 20°C. Mszyce dobrze zwalczane są preparatami fosfororganicznymi, które dobrze działają powyżej 15 °C. Niestety nie można już zastosować żadnych preparatów opartych na chloropiryfosie oraz chloropiryfosie metylu. Preparaty oparte na tych substancjach można było stosować do 16 kwietnie. Co ważne  do 30 czerwca można sięgnąć po dimeotat. 

Można sięgnąć także po mieszaniny pyretroidu (dokładie lambda-cyhalotryny) oraz acetamiprydu. Zaledwie kilka preparatów mamy do dyspozycji z takich grup jak: karboksyamidy (flonikamid) czy sulfoksyminy (sulfoksaflor).

Chcesz sprawdzić aktualną sytuację na polach?
Zajrzyj na Dni Pola On-Line!
Bądź na bieżąco!