Niedawno pisaliśmy co takiego na światowych rynkach spowodowało, że cena zbóż i rzepaku wzrosła. Mariusz Dziwulski, analityk Banku PKO PB poinformował nas, że do głównych przesłanek takiego stanu rzeczy można zaliczyć m.in.:
- mimo prognoz wzrostu produkcji na świecie, mniej zbóż (pszenicy i kukurydzy) wyprodukowano w UE, co lokalnie wspiera wzrosty cen,
- wyraźny wzrost zapotrzebowania na zboża paszowe w Chinach, związany z odbudową pogłowia świń w tym kraju oraz gorszymi zbiorami,
- niższa tegoroczna produkcja kukurydzy na Ukrainie, a Chiny stały się w ciągu pięciu miesięcy sezonu pierwszym importerem kukurydzy z UE,
- trudny początek sezonu wegetacyjnego w niektórych krajach półkuli północnej,
- w pierwszej połowie listopada pojawiły się też zapowiedzi wprowadzenia przez Rosję limitów na eksport zbóż od lutego 2021,
- prognozy spadku produkcji pszenicy w Argentynie, z uwagi na długotrwałą suszę,
- a w Polsce sytuacja na rynkach walutowych, tj. osłabienie się złotego w stosunku do głównych walut.

Niektórzy analitycy rynku, do tej „wyliczanki” wpisują też przebieg pogody w Ameryce Południowej, która ma znaczenie z punktu widzenia produkcji soi i kukurydzy.

Ceny na razie utrzymują się wysokie, ale na światowych giełdach można zaobserwować odwrócenie tendencji i wyraźne spadki cen, zwłaszcza pszenicy soi i kukurydzy. Czy to początek zmian?

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 2 grudnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 832.
- żyto konsumpcyjne – 495.
- kukurydza mokra – 495.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 800.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka
- pszenica konsumpcyjna – 860,
- żyto konsumpcyjne – 620.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 740,
- pszenżyto – 600,
- żyto – 500,
- kukurydza mokra – 450,
- jęczmień paszowy – 540,
- rzepak – 1640,
- soja – 1350.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 840,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień paszowy – 690.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- żyto konsumpcyjne – 520.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 680.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 820-850,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 660,
- żyto paszowe – 540,
- żyto konsumpcyjne – 560-600,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- rzepak – 1780,
- kukurydza mokra – 500,
- kukurydza sucha – 770,
- owies – 600.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 810-820,
- pszenżyto – 690-700,
- jęczmień paszowy – 640-650,
- rzepak – 1720-1730,
- kukurydza sucha - 730-740.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- żyto konsumpcyjne – 610.

Elewarr Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 640,
- żyto paszowe – 520,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 640,
- jęczmień paszowy – 620.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 810-830,
- pszenica paszowa – 790,
- pszenżyto – 660,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- jęczmień konsumpcja – 660,
- rzepak – 1750,
- kukurydza mokra – 440,
- kukurydza sucha – 760.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 640,
- żyto paszowe – 540,
- jęczmień paszowy – 640,
- rzepak – 1755,
- kukurydza mokra – 520,
- kukurydza sucha – 735 (styczeń),
- owies - 520.

PHU Łukasz Kaczmarek
- pszenica paszowa – 790,
- pszenżyto – 640,
- jęczmień paszowy – 650.

Street retail
- rzepak – 1780.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 670,
- żyto paszowe – 580,
- żyto konsumpcyjne – 600,
- jęczmień konsumpcyjny – 670,
- rzepak – 1750,
- kukurydza sucha – 750.

WIPASZ S.A.
- pszenica paszowa - 820,
- pszenżyto - 700,
- żyto paszowe – 600,
- jęczmień paszowy - 680.

PHUT Siembida
- pszenica – 800,
- pszenżyto – 630,
- żyto – 480,
- jęczmień – 630,
- owies – 480.

Firma Szmidt oddzwoniła:
- kukurydza mokra - 500,
- kukurydza sucha - 780.

Płody rolne można sprzedać na gieldarolna.pl.