Ostatnia transakcja na GRR miała miejsce.... 13 maja br.

Potem handel zamarł na długi czas, głównie z tego powodu, że magazyny autoryzowane były puste - do sprzedaży nie oferowano w tym czasie żadnego ziarna. 

Na sesji ciągłej 1 grudnia br. do sprzedaży zaoferowano łącznie 3685 ton zboża - głównie pszenicę i żyto - z takich lokalizacji jak: Elewator Bielsk Podlaski, Gądki, Nowogród Bobrzański, Koronowo, Kępno, Malbork, Pieniężno i Bartoszyce.

Niestety nie odnotowano żadnej transakcji.

W sumie, w tym roku za pośrednictwem GRR sprzedano 4725 ton pszenicy (klasa B) i 25 ton żyta. Średnia cena ważona pszenicy to 991,53 zł/t w I kwartale i 953,70 zł/t w II kwartale, a żyta - 705,50 zł/t.

Dotychczas do handlu na GRR nie zaoferowano kukurydzy, ani rzepaku, którym - przynajmniej teoretycznie - można handlować na tym rynku od ponad miesiąca.

W czasie tegorocznej konferencji farmera Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, o to, dlaczego Giełdowy Rynek Rolny tak marnie działa na polskim rynku zbożowym, zapytaliśmy Rafała Mładanowicza, przewodniczącego Rady Młodych Rolników przy KRIR:

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji konferencji ,,Narodowe Wyzwania w Rolnictwie"!