Przypominamy, że od 1 lutego 2022 r. przez okres 6 miesięcy wprowadzono zerowy podatek VAT nie tylko na nawozy, czy środki ochrony roślin, ale też na materiał siewny wybranych gatunków roślin. Na jakie dokładnie? O to dopytywaliśmy jeszcze w styczniu resort rolnictwa. Wówczas Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podała, że „jeżeli jest to obecnie produkt zakwalifikowany do CN 10 i zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy o podatku VAT i aktualnie obwiązuje na ten produkt 5 proc. stawka podatku VAT, to od 1 lutego br. do końca lipca br. sprzedaż będzie ze stawką 0% VAT. Natomiast, jeżeli są to produkty sklasyfikowane w CN ex 12 to z 0 proc. stawką VAT mogą być sprzedawane wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi.”

Jakie gatunki roślin objęte zerową stawką VAT?

O szczegóły dopytaliśmy Polską Izbę Nasienną, która sama nie znała na nie odpowiedzi, bo interpretacja CN nie była oczywista. Wysłała pismo w tej sprawie do resortu finansów. Okazało się, że należało wystąpić o tzw. Wiążącą Informację Stawkową, na której odpowiedź czeka się blisko miesiąc. Przypominamy, że od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS. Decyzje te wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Potwierdził to Leszek Chmielnicki, podczas Forum Nasiennego odbywającego się w ramach 62. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB (18 luty 2022 r.).

- My walczymy z tym od 1 lutego. Jako Polska Izba Nasienna dostaję setki telefonów. Procedura urzędowa jest taka, że musimy mieć decyzję Krajowej Informacji Skarbowej. To jest miarodajna informacja dla przedsiębiorców, że prowadzą obrót materiałem siewnym i o takie coś trzeba wystąpić. Nie mamy jeszcze odpowiedzi – mówił Chmielnicki.

Zadaliśmy bowiem podczas Sesji Naukowej właśnie pytanie czy znane są już gatunki roślin, których obowiązuje zerowa stawka VAT, bo mamy luty, a szczegółów brak.

Jak odpowiedział Krzysztof Smaczyński, zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w resorcie rolnictwa, co do materiału siewnego gatunków roślin, które objęte są redukcją stawki VAT na okres 6 miesięcy, to generalnie dotyczy to tych gatunków, które do tej pory były sprzedawane ze stawką 5 proc. Ale nie odpowiedział wprost czy dotyczy to np. tych, które rolnicy muszą wysiewać już tej wiosny, a więc zbóż jarych, kukurydzy i roślin bobowatych.

Przypominamy, że przepisy już funkcjonują od 1 lutego.

Środki produkcji znajdziesz na Giełdzie Rolnej.

Zerowa stawka VAT

Jak udało nam się ustalić nieoficjalnie, do tej pory stawką 5 proc. VAT objęte były następujące gatunki:
- zboża, objęte kodem CN 10* (np. kukurydza, jęczmień, pszenica, pszenżyto, sorgo). W przypadku zbóż, nie ma rozróżnienia czy są przeznaczone do siewu czy do spożycia.
- niektóre nasiona warzyw, objęte kodem CN 07* oznaczone „do siewu” (fasola szparagowa, groch, kukurydza cukrowa). Z zestawienia wynika, że chyba także sadzeniaki są objęte tymczasową, zerową stawką VAT.

Natomiast materiał siewny takich gatunków jak rzepak, słonecznik, kalafior, kapusta, i.in. pozostają na niezmienionym, 8 proc. podatku VAT.

Jak będziemy znali oficjalne dane w tej sprawie, na pewno Państwu przekażemy.