Notowanie w ostatnich tygodniach wyraźne umocnienie złotego względem euro i dolara wpłynęło na spadek opłacalności eksportu ziarna z kraju i ograniczyło wolumen wywozu zbóż. Obecnie przedmiotem eksportu jest głównie owies, który w porcie skupowany jest w cenach 700-720 zł/t. W dalszym ciągu realizowany jest stosunkowo niewielki import ziarna, głównie kukurydzy i pszenicy konsumpcyjnej od naszych południowych sąsiadów, głównie z dostawą do młynów i wytwórni pasz zlokalizowanych w południowych regionach kraju - podaje IZP.


Niewielkie jest zapotrzebowanie na ziarno pszenicy konsumpcyjnej, dlatego ceny tego ziarna w dalszym ciągu pozostają stabilne. Młyny nie zgłaszają większego zapotrzebowania na pszenicę i z reguły kupują małe partie zbóż. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach kształtują się w przedziale 840-900 zł/t. Jak informuje IZP ceny żyta pozostają rekordowo wysokie i kształtują się na poziomie 940-970 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).