Jak dodaje, poziom zróżnicowania w zakresie oczekiwanych zbiorów pszenicy w poszczególnych krajach jest jednak wysoki.

- Z jednej strony prawdopodobnie istotnie zmaleje produkcja pszenicy w Unii Europejskiej (coraz gorsze prognozy zbiorów), co stanowi czynnik wsparcia dla cen. Z drugiej strony zwiększenia zbiorów oczekuje się w Australii (aż o 10,8 mln t r/r, za USDA), czy też w Rosji – informuje analityk.

Dziwulski podkreśla, że zmniejszyło się też wsparcie dla cen krajowych zbóż ze strony rynków walutowych, choć złoty w dalszym ciągu pozostaje wyraźnie słabszy niż przed rokiem. I jak dodaje, w czerwcu dynamika polskiego eksportu pszenicy, mimo iż pozostawała wysoka, wyhamowała z uwagi na malejący potencjał sprzedaży (spadek zapasów) oraz umocnienie PLN do EUR i USD w relacji do kwietnia i maja.

- Złagodzeniu ulegają również nastroje na rynku zbóż po zawirowaniach obserwowanych w pierwszych etapach pandemii COVID-19 (wysokie zakupy zbóż wśród największych importerów i narastający protekcjonizm) oraz po wcześniejszych obawach związanych z suszą. W Rosji skutkują one zmianą podejścia do polityki w zakresie eksportu ziarna. W warunkach coraz bardziej optymistycznych prognoz zbiorów pszenicy w tym kraju, rosyjski resort rolnictwa zapowiedział, że nie wprowadzi kwot eksportowych na pszenicę w drugiej połowie 2020, choć te możliwe są w drugiej części sezonu (1h21) – mówi Mariusz Dziwulski.

Jakie będą ceny zbóż po zbiorach? Eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie podjęli się tego trudnego zadania w najnowszym raporcie „Rynek zbóż”.

A jakie są ceny aktualne s skupach? Obniżają się nieznacznie z tygodnia na tydzień. Firmy przygotowują się na żniwa.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 24 czerwca 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny
- pszenica konsumpcyjna – 693,
- żyto konsumpcyjne – 475.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 760.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 660-700.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- żyto – 560.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 740-760.

Golpasz Janowiec Wielkopolski
- pszenica – 790,
- pszenżyto- 650,
- jęczmień paszowy - 610.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 710-680.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna - 740-760,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 600,
- żyto paszowe – 490,
- żyto konsumpcyjne - 500-510,
- jęczmień konsumpcyjny – 620,
- rzepak - 1600,
- kukurydza sucha – 700,
- owies – 550.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 670,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto konsumpcyjne – 490,
- żyto paszowe – 450,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień – 550.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 660,
- żyto paszowe – 640.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- żyto konsumpcyjne – 480.

Agro System Sobótka
-pszenica konsumpcyjna - 710-740.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach – skup wstrzymany od 23.06.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 710-725 (nowe zbiory),
- pszenżyto – 550,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- rzepak – 1600.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna - do 820 - do uzgodnienia,
- pszenica paszowa - 770,
- pszenżyto – 680,
- żyto paszowe – 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- rzepak – 1600,
- kukurydza sucha – 750.

Firma Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 730,
- pszenżyto – 600,
- żyto paszowe – 530,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- jęczmień – 570,
- kukurydza sucha – 700.

PROCAM
- pszenica konsumpcyjna – 720 (stary zbiór),
- pszenica paszowa – 630 (stary zbiór)
- pszenżyto – 570 (nowy zbiór),
- żyto konsumpcyjne – 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 580,
- rzepak – 1640 (nowy zbiór),
- kukurydza sucha – 750 stary (stary zbiór),
- owies – 580.

PHU Łukasz Kaczmarek – skup wstrzymany do żniw.

Street – retail
- rzepak – 1690.

Boferm Górki
- pszenica konsumpcyjna - 700,
- pszenżyto – 560,
- żyto - 448,
- jęczmień konsumpcyjny - 560,
- rzepak – 1500,
- kukurydza sucha – 680,
- owies – 448,
- łubin - 800.

AGROCHEM Puławy
- pszenica konsumpcyjna - 810 (stary zbiór), 710 (nowy zbiór),
- pszenica paszowa – 780 (stary zbiór),
- pszenżyto – 640 (stary zbiór), 575 (nowy zbiór),
- żyto paszowe – 560 (stary zbiór), 540 (nowy zbiór),
- jęczmień konsumpcyjny – 580 (nowy zbiór),
- rzepak – 1630.

WIPASZ S.A. oddział w Krośnie – skup wstrzymany.