Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach przedstawił trzeci raport odnośnie suszy rolniczej. Wynika z niego, że w terminie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -47 mm. W analizowanym okresie sześciodekadowym wartość KBW uległa zwiększeniu o 28 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 IV-31 V) oraz o 53 mm w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V).

- Największy deficyt wody w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca br. wynoszący od -160 do 179 mm notowano na obszarze Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Wybrzeże Trzebiatowskie, Równina Goleniowska), na Pojezierzu Poznańskim oraz na Wzniesieniach Zielonogórskich. Na tych terenach nastąpiło obniżenie KBW w stosunku do poprzedniego okresu od -10 do -20 mm. Duże niedobory wody od -120 do -160 mm wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -70 do -119 mm – podał Instytut.

Źródło: IUNG PIB
Źródło: IUNG PIB

Suszę rolniczą zanotowano w takich uprawach jak: zboża jare i ozime, truskawki, krzewy i drzewa owocowe.

Na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB widać wyraźnie, że mimo ostatnich opadów deszczu nadal mamy w glebie olbrzymi deficyt wody. Uwidacznia się to nawet na głębokość 7 cm. Zwłaszcza w tych regionach kraju, które najbardziej dotknięte zostały klęską suszy w latach 2018 i 2019, czyli w woj. lubuskim i wielkopolskim.

Wilgotność gleby na głębokość do 7 cm, źródło: IMGW PIB
Wilgotność gleby na głębokość do 7 cm, źródło: IMGW PIB

W warstwach jeszcze głębszych sytuacja dotyczy całego kraju.

O 7 do 28 cm, źródło: IMGW PIB
O 7 do 28 cm, źródło: IMGW PIB

Od 28 do 100 cm, źródło: IMGW PIB
Od 28 do 100 cm, źródło: IMGW PIB