Zestawienie opublikowane przez COBORU zawiera wyniki plonowania większości odmian pszenicy ozimej zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze, jak również części tych pochodzących z CCA, (warunek, że wcześniej odmiany te przeszły co najmniej dwuletni cykl badań w doświadczeniach rozpoznawczych). Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych z doświadczeń rejestrowych.

Dla upraw pszenicy przeanalizowano dane z 86 proc. doświadczeń. Ustalony przez COBORU wzorzec (średni plon z 61 lokalizacji z odmian: RGT Kilimanjaro, Patras, Artist, KWS Ozon ) plonował najsłabiej od trzech lat.

W przypadku przeciętnego poziomu agrotechniki (tzw. a1), plon wzorca w 2016 r. oszacowano na 81,2 dt/ha (wobec 97,7 dt/ha w 2015r. oraz 88,5 dt/ha w 2014r.). Na a2 czyli w przypadku wysokiego poziomu agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) wzorzec plonował w 2016 r. na poziomie 90,2 dt/ha (wobec 108,6 dt/ha w 2015r. oraz 103,4 dt/ha w 2014r.).

Jak podaje COBORU wyniki plonu ziarna z wszystkich doświadczeń dla kraju i rejonów, z uwzględnieniem doświadczeń z opóźnionym terminem siewu pszenicy zwyczajnej, zostaną opublikowane około 10 września br.

Niższe plony pszenicy ozimej niż w latach poprzednich nie powinny być zaskoczeniem. Słabe regionalne przezimowanie wielu odmian oraz lokalne majowe susze wpłynęły ostatecznie znacząco na końcowe wyniki. Jak zatem w tak trudnych warunkach plonowały wybrane odmiany pszenicy ozimej. Podajemy poniżej.

Najwyżej plonujące odmiany pszenicy na poziomie a1:

- LG Jutta – 108 proc. wzorca,
- RGT Kilimanjaro– 104 proc. wzorca,
- Medalistka Rotax – 103 proc. wzorca,
- Rotax – 103 proc. wzorca,
- Julius (CCA) – 103 proc. wzorca,
- Hondia – 102 proc. wzorca,
- Skagen – 102 proc. wzorca,
- Delawar – 101 proc. wzorca,
- Belissa - 102 proc. wzorca,
- Jantarka - 102 proc. wzorca,
- Linus – 100 proc. wzorca,

Najwyżej plonujące odmiany pszenicy dla poziomu a2:

- RGT Kilimanjaro – 104 proc. wzorca,
- LG Jutta – 104 proc. wzorca,
- Artist – 104 proc. wzorca,
- Arkadia – 103 proc. wzorca,
- Medalistka– 103 proc. wzorca,
- Rotax - 103 proc. wzorca,
- Belissa – 103 proc. wzorca,
- Julius (CCA) – 103 proc. wzorca,
- Hondia- 102 proc. wzorca,
- Skagen– 102 proc. wzorca,
-Praktik– 102 proc. wzorca,
- Delawar– 101 proc. wzorca,
- Linus– 101 proc. wzorca,
- Jantarka– 101 proc. wzorca.