Dokonując wyboru, należy kierować się nie tylko plennością, ale również przeznaczeniem produkowanego ziarna, ponieważ odmiany istotnie różnią się między sobą wartością cech gospodarczo-użytkowych. Te wyhodowane do celów konsumpcyjnych, ze względu na skład aminokwasowy białka, zdecydowanie ustępują przydatnością żywieniową typowym odmianom pastewnym. Należy też uwzględnić inne cechy, jak chociażby odporność na wyleganie, potrzeby pokarmowe (odmiany intensywne i ekstensywne) oraz oczywiście mrozoodporność. Przydatność odmian do uprawy w danym województwie jest sprawdzana w doświadczeniach porównawczych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Na ich podstawie powstają Listy Zalecanych Odmian. To bardzo cenne (lecz niejednokrotnie niedoceniane) źródło wiedzy, ułatwiające trafny wybór odmian do uprawy w danym rejonie kraju. Poniżej prezentujemy zalecenia w stosunku do zbóż ozimych na rok 2014.

PSZENICA OZIMA

KWS OZON - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała do średniej. Oporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną - dość duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła - średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża lub bardzo duża. Ilość glutenu mała do bardzo małej. KWS Ozon posiada wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

MULAN - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała do średniej. Oporność na rdzę brunatną i septoriozę liści - dość duża. Natomiast na septoriozę plew, mączniaka prawdziwego i choroby podstawy źdźbła - przeciętna, a na fuzariozę - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Dość wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ - średnia, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym - mała. Odporność na porastanie w kłosie, ilość glutenu, liczba opadania oraz wskaźnik sedymentacji - dość duży. Plenność bardzo dobra. Odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

OSTROGA - odmiana jakościowa oścista (grupa A). Mrozoodporność średnia. Oporność na rdzę brunatną - duża do bardzo dużej, natomiast na septoriozę liści, septoriozę plew oraz choroby podstawy źdźbła - dość duża, na fuzariozę kłosów przeciętna, a na mączniaka prawdziwego - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Późny termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ - duża do bardzo dużej, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Odporność na porastanie w kłosie duża, liczba opadania oraz zawartość glutenu - dość duża. Wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego. Plenność przeciętna. Odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

SAILOR - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność duża. Oporność na rdzę brunatną - mała, na septoriozę liści, septoriozę plew, mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów - średnia, natomiast na choroby podstawy źdźbła - dość duża. Rośliny wysokie, o małej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia, a dojrzewania wczesny. MTZ - duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym - duża. Odporność na porastanie w kłosie - średnia, ilość glutenu oraz liczba opadania - duża. Wskaźnik sedymentacji - średni. Plenność dobra. Odmiana odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

NATULA - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność średnia. Oporność na rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego i septoriozę plew - dość duża. Choroby podstawy źdźbła - średnia. Natomiast na septoriozę liści i na fuzariozę kłosów - dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Dość wczesny termin kłoszenia, a dojrzewania - średni. MTZ - duża, wyrównanie dość dobre. Odporność na porastanie w kłosie oraz ilość glutenu - średnia, wskaźnik sedymentacji duży. Plenność dobra. Odmiana odznacza się dość dużą tolerancją na zakwaszenie gleby.

BAMBERKA - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała do średniej. Oporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła - średnia. Natomiast odporność na fuzariozę kłosów - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ - duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie - średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Ilość glutenu - dość duża, wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego. Plenność średnia. Odmiana odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

ARKADIA - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność duża Oporność na rdzę brunatną - dość duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła - średnia, natomiast na mączniaka prawdziwego oraz na septoriozę liści - mała. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ - duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie - średnia, liczba opadania duża. Zawartość glutenu - średnia. Wskaźnik sedymentacji duży. Plenność dobra. Odmiana odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

LINUS - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na ważniejsze choroby średnia, jedynie na rdzę brunatną - dość duża. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

JANTARKA - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew dość duża, na septoriozę liści, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka, ilość glutenu oraz wskaźnik sedymentacyjny SDS średnie. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

SKAGEN - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści duża, na septoriozę plew, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1 000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

FIDELIUS - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną dość duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość mała, na septoriozę liści mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa 1 000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

JULIUS (Z KATALOGU CCA) - odmiana elitarna (grupa E). Mrozoodporność średnia do dużej. Odporność na rdzę brunatną bardzo mała, na mączniaka prawdziwego mała do średniej, fuzariozę kłosów - średnia, brunatną plamistość liści średnie i choroby podstawy źdźbła średnia do dużej. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - średni, a dojrzewania średni do późnego. Masa 1 000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsypnym duże. Zawartość białka i ilość glutenu wysoka. Wskaźnik sedymentacji i liczba opadania bardzo duże. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

LEGENDA - odmiana jakościowa - grupa A o mrozoodporności dużej. Zdrowotność dobra, większa odporność na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę kłosów. Rośliny bardzo wysokie i bardziej podatne na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosach bardzo mała. Masa 1 000 ziaren wysoka, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka i ilość glutenu wysokie. Wskaźnik sedymentacji duży, liczba opadania średnia. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

PATRAS - odmiana chlebowa (grupa A). Mrozoodporność średnia. Zdrowotność średnia, większa odporność na mączniaka, mniejsza na rdzę brunatną. Rośliny niskie do średnich. Kłoszenie i dojrzewanie średniowczesne. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji wyższy, liczba opadania wyższa.

TONACJA - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność duża. Odporność na septoriozę plew - duża, na septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - dość duża, na rdzę brunatną - średnia, na mączniaka - mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1 000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia, Odporność na porastanie w kłosie średnia. Liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża do bardzo dużej.

BOGATKA - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność dobra. Zdrowotność dość dobra, większa odporność na mączniaka, mniejsza na rdzę brunatną i DTR. Rośliny bardzo wysokie o dużej podatności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie wcześniejsze. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Masa 1 000 ziaren i wyrównanie bardzo wysokie, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka i ilość glutenu większa. Wskaźnik sedymentacji wyższy, liczba opadania niższa. Wydajność ogólna mąki wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby wyższa.

MUSZELKA - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną - dość duża, na choroby podstawy źdźbła - przeciętna, na septoriozę liści - dość mała, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - mała. Rośliny bardzo niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren dość mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

MARKIZA - odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła duża, fuzariozę kłosów średnia. Źdźbło o średniej wysokości bardzo odporne na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1 000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre. Odporność na porastanie w kłosie dość średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ASKALON - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren dość mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

BANDEROLA - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała. Odporna szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz choroby podstawy źdźbła. Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie, wyrównanie dobre. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny. Masa 1 000 ziaren średnio wysoka. Odporność na porastanie w kłosie dobra. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża.

FIGURA - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka - duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów - przeciętna, na choroby podstawy źdźbła - dość mała, na rdzę brunatną - mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KREDO - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała do bardzo małej. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę liści duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu przeciętne. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność dobra do bardzo dobrej Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

OXAL - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów duża, na septoriozę plew, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na mączniaka prawdziwego średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1 000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

SMUGA - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność średnia. Zdrowotność przeciętna, większa odporność na mączniaka, mniejsza na septoriozy i rdzę brunatną. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie wcześniejsze. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Masa 1 000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym bardzo duże. Zawartość białka, a zwłaszcza ilość glutenu bardzo duże. Wskaźnik sedymentacji wysoki, liczba opadania średnia. Wydajność ogólna mąki większa. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

ASTORIA - odmiana elitarna (grupa E). Mrozoodporność mała do średniej. Oporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną - średnia, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dobra. Rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie. Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ dość duża, wyrównanie dobre. Liczba opadania duża do bardzo dużej. Ilość glutenu - duża. Wskaźnik sedymentacji duży.

BOOMER - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną - duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła - dość duża, na mączniaka i septoriozę plew - średnia, na fuzariozę kłosów - mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

BRILLIANT (Z CCA) - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność średnia. Zdrowotność średnia, większa odporność na mączniaka i choroby podsuszkowe, mniejsza na rdzę brunatną. Rośliny niższe o lepszej odporności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie późniejsze. Masa 1 000 ziaren niska, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka i ilość glutenu mniejsze. Wskaźnik sedymentacji mniejszy, liczba opadania wysoka.

KEPLER - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania późny. Masa 1 000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

FORKIDA - odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała, na septoriozę liści mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie, liczba opadania oraz zawartość białka średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

JENGA - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała. Zdrowotność przeciętna, większa odporność na rdzę brunatną i choroby podsuszkowe, mniejsza na mączniaka i septoriozę kłosów. Rośliny bardzo niskie o średniej odporności na wyleganie. Kłoszenie późniejsze, dojrzewanie średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosach większa. Masa 1 000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym mniejsze. Zawartość białka mniejsza, ilość glutenu wyższa, wskaźnik sedymentacji i liczba opadania mniejsze. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża.

KWS DACANTO - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała do bardzo małej. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści dość duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1 000 ziaren duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

MEWA (OŚ) - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność dobra. Oporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną, septoriozę plew, choroby podstawy źdźbła - duża, na septoriozę liści - średnia. Rośliny średnie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ dość duża. Zawartość białka dość duża, glutenu wysoka.

OSTKA STRZELECKA (OŚ) - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność dość dobra. Oporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną, na septoriozę liści i plew, choroby podstawy źdźbła - średnia na fuzariozę kłosów duża. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ - średnia. Zawartość białka bardzo wysoka, ilość glutenu przeciętna. Odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

PLATIN - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała do średniej. Oporność na mączniaka prawdziwego - dość mała, na rdzę brunatną - duża, na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów - dość duża, choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ - mała, wyrównanie średnie. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej.

SPEEDWAY - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na pozostałe choroby średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1 000 ziaren mała, wyrównanie dość słabe. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała.

TORAS (Z CCA) - odmiana jakościowa (grupa A) Mrozoodporności średnia. Zdrowotność wyższa, większa odporność na septoriozę liści, choroby podsuszkowe i fuzariozę kłosów. Rośliny średniej wysokości i odporności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie późniejsze. Masa 1 000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka i ilość glutenu większe. Wskaźnik sedymentacji wysoki, liczba opadania bardzo duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

TORRILD - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną septoriozę liści i plew, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren dość mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ZYTA - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Oporność na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i plew - średnia, na rdzę brunatną - dość duża, choroby podstawy źdźbła - duża, fuzariozę kłosów - duża. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni do średnio późnego. MTZ. Zawartość białka - dość wysoka, ilość glutenu - wysoka. Odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

ŻYTO

BRASETTO - odmiana mieszańcowa trójliniowa. Odporność na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża. Na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rynchosporiozę średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wylęganie. Termin kłoszenia i dojrzewania odmiany średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna. Masa 1 000 ziaren dość duża. Wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka mała, liczba opadania przeciętna. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Plenność bardzo wysoka.

PALAZZO - mieszaniec trójliniowy. Odporność na septoriozę liści dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia, na rdzę źdźbłową dość mała. Rośliny są niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża,

DAŃKOWSKIE DIAMENT - odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka prawdziwego dość mała, na pozostałe choroby średnia. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Masa 1 000 ziaren przeciętna, wyrównanie dość słabe, zawartość białka duża, liczba opadania dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Plenność przeciętna.

DAŃKOWSKIE AMBER - odmiana populacyjna. Odporność na rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła dość duża. Na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści i rynchosporiozę średnia. Rośliny średniej wysokości, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Masa 1 000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka duża, liczba opadania dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Plenność wysoka.

STANKO - odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną dość duża. Na mączniaka, rdzę źdźbłową i septoriozę liści średnia. Na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1 000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność przeciętna.

SU SKALTIO - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na septoriozę liści, rynchosporiozę i pleśń śniegową dość duża. Na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła średnia. Na mączniaka prawdziwego mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Termin kłoszenia dość wczesny, a dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Liczba opadania oraz zawartość białka dość małe. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość duża, końcowa temperatura kleikowania dość wysoka. Plenność - bardzo dobra.

GONELLO - odmiana mieszańcowa trójliniowa. Odporność na mączniaka, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża. Na rdzę brunatną i rynchosporiozę średnia. Na rdzę źdźbłową dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna. Zawartość białka mała do bardzo małej. Liczba opadania duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo dobra.

HORYZO - odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość duża. Na rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia. Na pleśń śniegową dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie, liczba opadania oraz zawartość białka średnie. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania dość wysoka.

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

SU STAKKATO - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na pleśń śniegową, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści dość duża. Na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową średnia. Nieco większa podatność na porażenie sporyszem. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość duże, zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Plenność bardzo dobra.

ARMAND - odmiana populacyjna. Odporność na choroby podstawy źdźbła dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę średnia, na pleśń śniegową dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania oraz zawartość białka dość duże. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

SU DRIVE - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na septoriozę liści, rynchosporiozę i pleśń śniegową dość duża. Na rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła średnia. Na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka mała, do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Plenność bardzo dobra.

DOMIR - odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Na rynchosporiozę dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie mała. Masa 1 000 ziaren średnia, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka przeciętna, a liczba opadania dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność dobra.

VISELLO - odmiana mieszańcowa trójliniowa. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża. Na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia. Na mączniaka i rdzę źdźbłową dość mała. Rośliny niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Masa 1 000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość mała, liczba opadania dość duża. Plenność bardzo dobra.

BOSMO - odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną duża, do bardzo dużej. Na rdzę źdźbłową duża. Na mączniaka, septoriozę liści i rynchosporiozę średnia, a na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Masa tysiąca ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość duża, liczba opadania średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania średnia. Plenność na tle wszystkich odmian zarejestrowanych, łącznie z odmianami mieszańcowymi, słaba.

DARAN - odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną dość duża, na mączniaka mała, na choroby podstawy źdźbła mała. Rośliny wysokie, z dobrą odpornością na wylegnie. Zawartość białka i liczba opadania średnia. Plenność słaba.

MINELLO - odmiana mieszańcowa trójliniowa. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża. Na rynchosporiozę, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża. Na mączniaka, rdzę źdźbłową średnia. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna. Zawartość białka mała. Liczba opadania dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania dość wysoka. Plenność bardzo dobra.

DAŃKOWSKIE ZŁOTE - odmiana populacyjna. Odporność na choroby podstawy źdźbła dość duża. Na pozostałe średnia. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny. Masa 1 000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna. Zawartość białka średnia. Liczba opadania dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża, końcowa temperatura kleikowania dość wysoka. Plenność przeciętna.

HELLTOP - odmiana mieszańcowa. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i źdźbłową duża. Na pozostałe średnia. Rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren dość duża. Zawartość białka wysoka. Liczba opadania dość duża. Plenność dobra.

PSZENŻYTO OZIME

FREDRO - odmiana o przeciętnej mrozoodporności, zalecana do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych. Odporność na rdzę brunatną dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Na mączniaka prawdziwego dość mała, na rdzę żółtą mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Masa 1 000 ziaren i zawartość białka dość duża. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

BOROWIK - rośliny o normalnej długości słomy. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość duża, na septoriozę plew, rynchosporiozę średnia. Rośliny o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Plenność bardzo dobra. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka średnia, a liczba opadania mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

AGOSTINO - odmiana typu półkarłowego. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew duża, na rdzę źdźbłową, rdzę żółtą, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła dość duża. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, a liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

MIKADO - odmiana typu półkarłowego, o dużej odporności na wyleganie. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Mrozoodporność dość duża. Odporność na rdzę brunatną - duża do bardzo dużej, na rdzę żółtą i fuzariozę kłosów - dość duża, na septoriozę liści i plew oraz rynchosporiozę - średnia, na choroby podstawy źdźbła - dość mała. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania i zawartość białka dość małe. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SUBITO - odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną dość duża, na pozostałe choroby średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Masa 1000 ziaren średnia, zawartość białka dość mała. Plenność bardzo dobra.

TOMKO - odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew duża. Na choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, septoriozę liści i fuzariozę kłosów dość duża. Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Masa 1 000 ziaren dość duża, zawartość białka dość duża. Plenność bardzo dobra.

MAESTOZO - mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści duża, na septoriozę plew, rdzę żółtą, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość duża. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Plenność bardzo dobra. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie, liczba opadania i zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

TORINO - odmiana o normalnej wysokości roślin. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną rynchosporiozę, septoriozę liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów dość mała, na pozostałe choroby średnia. Rośliny wysokie, odporność na wyleganie dość duża. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Odporność na porastanie w kłosie duża. Masa 1 000 ziaren duża, zawartość białka duża do bardzo dużej. Plenność bardzo dobra.

WIARUS - odmiana typu półkarłowego, mrozoodporność duża. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na rynchosporiozę i septoriozę plew dość duża, na pozostałe choroby średnia. Odporność na wyleganie duża, do bardzo dużej. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Masa 1 000 ziaren bardzo mała, zawartość białka dość duża. Plenność bardzo dobra.

KWS TRISOL - odmiana o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną duża, choroby podstawy źdźbła dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę plew dość mała. Rośliny o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

PAWO - odmiana o tradycyjnej wysokości roślin i średniej odporności na wyleganie - wymaga stosowania antywylegacza. Odporność na choroby podstawy źdźbła i rynchosporiozę dość duża. Na pozostałe choroby średnia. Mrozoodporność duża. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Masa 1000 ziaren przeciętna, zawartość białka dość duża. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszanie gleby powyżej średniej.

SORENTO - rośliny są dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną i rynchosporiozę dość duża. Na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1 000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsypowym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża. Plenność dobra, a zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

JĘCZMIEŃ OZIMY

ANTONELLA - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość - duża do bardzo dużej, na plamistość siatkową i rynchosporiozę - duża, na rdzę jęczmienia - dość duża. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. MTZ dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Plenność bardzo dobra.

SOULEYKA - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość - duża, na rynchosporiozę - średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. MTZ duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

KWS MERIDIAN - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na rynchosporiozę - dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość - średnia, na mączniaka prawdziwego - dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. MTZ dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie i tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Plenność bardzo dobra.

TITUS - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia - dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. MTZ dość duża, wyrównanie ziarna średnie. Gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka w ziarnie przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność dobra do bardzo dobrej.

HENRIETTE - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. MTZ duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność bardzo dobra.

HOLMES - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia, na czarną plamistość dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. MTZ - dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność dobra do bardzo dobrej.

NICKELA - odmiana dwurzędowa typu pastewnego. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę, czarną plamistość oraz pleśń śniegową dość dobra. Rośliny niskie odporne na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. MTZ duża, wyrównanie ziarna dość dobre. Gęstość ziarna w stanie zsypny duża, zwartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Plenność średnia.