Na farmer.pl podawaliśmy już Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych.

Teraz przyszedł czas na rozpoznawcze w sezonach wegetacyjnych 2021, 2020 i 2019. - Odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego rejestru (KR) w Polsce oceniane na tle odmian z Krajowego rejestru i niektórych z CCA badanych w ramach systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Do badań rozpoznawczych odmiany zostały zgłoszone przez zainteresowane podmioty. Materiał siewny tych odmian najczęściej znajduje się już w ofercie handlowej firm hodowlano-nasiennych działających w naszym kraju – podano.

Odmiany wczesne kukurydzy ziarnowej w doświadczeniach rozpoznawczych

Wzorzec stanowiła średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w grupie wczesnej w doświadczeniach PDO * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR. Plon wzorca w tej grupie wyniósł 120,1 dt/ha i był najwyższy na przestrzeni trzech lat, wilgotność oceniono na średnio 29,5 proc. Poniżej tabela plonowania. Warto zwrócić uwagę na wyniki odmian, które zostały zgłoszone do badań rozpoznawczych po raz pierwszy.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odmiany średnio wczesne kukurydzy ziarnowej w doświadczeniach rozpoznawczych

Ta grupa była najliczniejsza. Tutaj też warto zwrócić uwagę na te pozycje, które zostały zgłoszone do badań rozpoznawczych po raz pierwszy. Plon wzorca ustalono w tym roku na 130 dt/ha, a wilgotność ziarna w czasie zbioru na 27,5 proc.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odmiany średnio późne kukurydzy ziarnowej w doświadczeniach rozpoznawczych

W wypadku odmian z grypy średnio późnej plon wzorca wyniósł 141,4 dt/ha, przy wilgotności nasion na poziomie 26,9 proc.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU