Do najlepszych IGP Polska zalicza dwanaście odmian kukurydzy. Są one oferowane jako „Premium”. W tym zacnym gronie znalazły się odmiany znane oraz nowości. 

Specjaliści z firmy wskazywali, że na szczególne wyróżnienie zasługuje siedem odmian:

Identity (FAO 200) - nowość w ofercie, obiecująca odmiana ziarnowa bardzo wczesna o ziarnie w 100% typu dent, kolba typu flex. Można po niej wysiewać zboża w terminie optymalnym, w rejonach najbardziej wysuniętych na południe – rzepak ozimy. Odmiana znajduje się w badaniach COBORU/ PZPK.

Coditime (FAO 230) – odmiana w grupie wczesnej na ziarno (PZPK 2018 107% wzorca) i kiszonkę, a także przydatna na biogaz. Kolby typu flex. Ziarno o bardzo wysokiej MTZ (waga jednostki siewnej nawet powyżej 20 kg), typu pośredniego z przewagą formy dent. W badaniach przeprowadzonych na UTP w Bydgoszczy dotyczących żywienia kurcząt rzeźnych paszą z kukurydzy Coditime wykazano o 14,2 % wyższe przyrosty masy ciała brojlerów przy jednoczesnym 8 % mniejszym spożyciu paszy.

Quentin (FAO 240) – odmiana średniowczesna, tworzy kolby regularne z ziarnem typu pośredniego zbliżone do flint. W niemieckich badaniach BSA w 2017 r (odpowiednik COBORU) uzyskała maksymalną notę dla plonu ziarna (9/9), w badaniach COBORU/PZPK 2019 plon ziarna wyniósł 104% wzorca. Według specjalistów z firmy nawet w trudnych latach charakteryzuje się wyrównanymi wschodami i dobrym wigorem początkowym. Quentin to oficjalna rekordzistka Polski – w 2019 r rekord pod względem zawartości energii w kiszonce z wynikiem 7,1 MJ. NEL w 1 kg suchej masy.

Kokuna (FAO 250) – odmiana typowo ziarnowa o dobrym wigorze początkowym. Rośliny tworzą duże kolby o cienkiej osadce (ok 20-24 rzędów w kolbie przy ok. 40 ziarnach w rzędzie). Ziarno w przewadze typu dent. Odmiana nr 1 w plonie ziarna w Polsce z wynikiem 110,1 proc. wzorca w urzędowych badaniach COBORU/PZPK 2019 w grupie średniowczesnej. To przekłada się na ponad tonę więcej suchego ziarna w stosunku do ustalonego przez COBORU wzorca.

Hardware (FAO 260) - odmiana zarejestrowana przez COBORU w Krajowym Rejestrze w 2019 z najlepszym wynikiem plonu ziarna za lata 2017-2018. Odmiana średniopóźna, przeznaczona do uprawy na ziarno oraz kiszonkę. Tworzy ziarno typu pośredniego z przewagą dent. Kolby duże, na których może być ulokowanych nawet 20 rzędów z ziarnem i 40 ziaren w rzędzie. Ziarno dobrze oddaje wodę.

Codizouk (FAO 270), (KR 2019) - odmiana średniopóźna, przeznaczona do uprawy na kiszonkę, ale również może być uprawiana na ziarno oraz biogaz. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Z odmianą tą ustanowiono Oficjalny Rekord Polski w plonie ogólnym świeżej masy kukurydzy z wynikiem 78,08 t/ha (Trzyrzecze na Podlasiu 2019r.). Tworzy rośliny wysokie z dużą kolbą z ziarnem pośrednim z przewagą ziarna typu flint. Pomimo tego rośliny z wysoką odpornością na wyleganie. Odmiana dobrze sprawdza się na słabszych stanowiskach glebowych.

Codigip (FAO 260) - odmiana średniopóźna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Dobrze radzi sobie także na słabszych stanowiskach, również w latach z suszą w tle. Rekordzistka z 2018 r – Rekord Polski w plonie ziarna 14,2 t/ha przy wilgotności 14 proc (Wiązownica, Podkarpacie). Tworzy dorodne beczułkowate kolby, wypełnione ziarnem typu pośredniego. Rośliny wykazują dobrą odporność na wyleganie dzięki silnemu systemowi korzeniowemu. Odmiana ta otrzymała Złoty Medal Targów Polagra 2018.