Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki PDO kukurydzy w tym roku. My najpierw skupimy się, na wydajnościach kukurydzy ziarnowej, a w kolejnym artykule opiszemy te dotyczące kukurydzy kiszonkowej. Plon wzorca, czyli średnia dla odmian, była realizowana dla poszczególnych grup wczesności.

W grupie odmian wczesnych plon wzorca w tym roku wyniósł 115,5 dt/ha, kiedy w roku ubiegłym był on niższy i wyniósł 106,9 dt/ha, a w roku 2018 był bardzo podobny – 115,8 dt/ha. (Plon wzorca 2020-2017 to średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej). Z kolei średnia wilgotność ziarna w czasie zbioru była znacznie wyższa niż w latach poprzednich i wyniosła 29,7 proc., a w roku 2019 – 24,7 proc. , a w roku 20 proc.

Które odmiany plonowały najwyżej?
- KWS Salamandra – 109 proc. plonu wzorca,
- RGT Bemaxx – 106 proc. plonu wzorca,
- Amaroc – 104 proc. plonu wzorca.

Poniżej tabela plonu i wilgotności ziarna.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Średni plon odmian średnio wczesnych był wyższy niż tych wczesnych i wyniósł w tym roku 121,4 dt/ha, kiedy w roku ubiegłym kształtował się on na poziomie 110,7 dt/ha, a w roku 2018 – 120 dt/ha. Wilgotność z kolei wyniosła 30 proc. Wzorzec 2020-2017 to średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średnio wczesnej.

Najwyżej plonujące odmiany w tej grupie to:
- Plantus – 104 proc. plonu wzorca,
- Grigri CS – 103 proc. plonu wzorca,
- ES Inventive – 103 proc. plonu wzorca,
- ES Holmes – 103 proc. plonu wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Jak wypadły odmiany z grupy średnio późnej? Plon wzorca kształtował się na poziomie 127,8 dt/ha, ale też przy najwyższej wilgotności podczas zbioru – 32,1 proc. W roku 2019 plon wzorca był niższy i wyniósł 111,7 dt/ha, a w 2018 – 121,9 dt/ha. 2020-2017 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średnio późnej.

Wydajność odmian średnio późnych?
- ES Hattrick – 106 proc. plonu wzorca,
- Farmurphy – 104 proc. plonu wzorca,
- ES Faraday – 102 proc. plonu wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU