Misja satelitów Landsat stanowi najdłużej działający komercyjny program mający na celu obserwację Ziemi z orbity. W jej ramach zostały zgromadzone bogate zbiory danych, przydatnych do badania zmienności zjawisk w czasie. Projekt ASAP wykorzystuje pozyskane zobrazowania m.in. do oceny kondycji upraw oraz warunków przezimowania roślin. Pojedyncza scena z satelity Landsat 8 pokrywa w przybliżeniu obszar 180x180 km 2 i pozwala na analizy z rozdzielczością przestrzenną 15 metrów (po przetworzeniu danych).

Zobrazowania z 28 lutego oraz 4 marca 2016 roku pozwalają na obserwację 4,5 mln hektarów terenów należących do 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Ponad połowę tego obszaru zajmują pola uprawne oraz łąki.

Najwięcej użytków odsłoniły chmury 4 marca w województwach zachodniopomorskim (ok. 600 tys. ha) oraz lubuskim (ok. 500 tys. ha). Na Kujawach ponad 300 tys. ha użytków rolnych i łąk jest widocznych na bezchmurnej części zdjęcia z 28 lutego.

Poniżej prezentujemy kilka fragmentów pochodzących z pozyskanych zobrazowań.

Okolice Tczewa – fragmenty gmin Lichnowy i Miłoradz (woj. pomorskie)

Fragmenty gmin Elbląg i Pasłęk (woj. warmińsko-mazurskie)

Fragmenty gmin Gubina i Brody (woj. lubulskie)

Fragmenty gmin Wolin i Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie)

Fragmenty gmin Stara Dąbrowa i Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie)

Fragmenty gmin Świebodzin i Skąpe (woj. lubuskie)

Dane satelitarne dostarczają również informacji, których nie widać „gołym okiem”. Zdjęcia z podczerwienią pozwalają na wyszczególnienie obszarów ze słabszą kondycją roślin. Poniżej przedstawiamy jedno z analizowanych pól w kolorach fałszywych z użyciem kanału podczerwonego oraz analizę stanu przezimowania roślin.

Obraz indeksu wegetacji NDVI interpretujemy jako wskaźnik biomasy, którego wartości wynoszą od -1 do +1.  Wartość ujemna i bliska zeru świadczy o nagiej glebie  lub złym stanie roślinności, natomiast im wartość indeksu jest wyższa tym bujniejsza i gęstsza roślinność porasta analizowany obszar.  Pola poddane analizie porasta pszenica ozima. Obliczone wartości NDVI pokazują niezadowalającą kondycję uprawy.  Właściciel pól potwierdził stwierdzoną sytuacje i złe przezimowanie roślin.

Północna działka z najlepszym stanem roślinności:

Działka na zachodzie ze słabym stanem roślinności:

Najlepszą kondycję osiągnęła pszenica na północnej części nieruchomości rolnej. Zauważalne są jednak drobne miejsca, gdzie wskaźnik NDVI osiąga niższą wartość niż średnia na danym polu. W tych miejscach uprawa ma wyraźnie gorszy rozwój.

Najgorzej jednak wygląda pole po zachodniej stronie, gdzie na całości panują ekstremalnie słabe warunki przezimowania. Wykonane analizy wspomagają wczesną ocenę stanu upraw rolnych i odpowiednio szybką reakcję.

Rozdzielczość przestrzenna 15/30 metrów pozwala na dokładną lokalizację upraw. Dzięki temu możemy je kontrolować w sposób ciągły nie tylko w terenie lecz również z pułapu satelitarnego. Jest to tylko niewielka część danych, które posiadamy do dalszych analiz. Najbliższy przelot Landsat 8 nad częścią Polski już dzisiaj! Dowiedz się więcej i popatrz okiem satelity na swoje pole.

Czytaj więcej o projekcie ASAP