• Jęczmień ozimy wypiera jęczmień jary. Jęczmienia ozimego w Polsce sieje się już ponad 0,3 mln ha.
  • W tym roku susza nie zaszkodziła uprawom jęczmienia ozimego. Z reguły plonował ten gatunek wysoko. 
  • W badaniach COBORU wykonanych w ramach PDO, topowe odmiany na poziomie agrotechniki a2 oddały ponad 10t/ha. 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian jęczmienia ozimego uczestniczących w badaniach w sezonie 2022/2023. Wyniki pochodzą z 91% doświadczeń stąd po weryfikacji mogą nieznacznie jeszcze się zmienić. Warto jednak je prześledzić, jeśli w gospodarstwie uprawiamy ten gatunek.

Wyniki PDO pod lupą

Analizując wyniki warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Wyniki zestawiono w trzech grupach: wielorzędowe pastewne, dwurzędowe pastewne oraz ozimy jęczmień browarny. Wyniki uszeregowano według wysokością plonu w roku zbioru 2023 na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1), począwszy od najlepszego. Obok podany jest wynik jaki udało się uzyskać tym odmianom na poziomie intensywnym (a2).   Dodatkowo podano ocenę zimotrwałości. Warto kierować się przy wyborze także i tym parametrem. 

Jak podaje COBORU informacja zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2023 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach
(informacja pod tabelą). Średnie krajowe wyniki plonu ziarna w roku 2023 podano na tle dwóch poprzednich lat. Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych – z doświadczeń rejestrowych.

Jęczmień ozimy oddał nawet 10t/ha

Uważa się, że jęczmień "ucieka" przed suszą, stąd tegoroczny stres deficytu wody w małym stopniu wpłynął na wyniki produkcyjne. Tegoroczny wzorzec, który ustanowił średni plon z takich odmian jak: Jakubus, KWS Morris, Teuto na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) oddał 90,9 dt/ha. Na poziomie a2 z kolei oddał grubo ponad tonę więcej czyli 104,2 dt/ha. Z odmian wielorzędowych najwyżej plonowały odmiany: Julia oraz Teuto. Z dwurzędowe wybiła się odmiana Lautelia. Warto tu dodać, że w zestawieniu próżno szukać odmian pochodzących ze wspólnotowego katalogu CCA i pochodzących również z niego odmian mieszańcowych. 

Kolejną kwestią przy wyborze odmiany jest jej zimotrwałość. W przypadku jęczmienia i srogiej zimy może ten parametr odegrać kluczową rolę w zakresie przezimowania. Choć różnice pomiędzy odmianami nie są duże, warto sięgać po te o najwyższych notach, dające większe prawdopodobieństwo przezimowania plantacji w zadawalającym i rokującym na przyszłość stanie.  

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU