Nieco mniejsze zagrożenie wystąpiło w woj. łódzkimi i pomorskim, w których stwierdzono jej wystąpienie w dziewięciu uprawach.

Gdzie największe niedobory wody?

- Do województw o dużych niedoborach wody dla roślin uprawnych należą: świętokrzyskie, wielkopolskie, lubelskie oraz mazowieckie, w których suszę odnotowano w ośmiu uprawach. Natomiast w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, lubuskim, dolnośląskim, podkarpackim oraz śląskim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę od sześciu do trzech upraw – wynika z raportu.

Źródło: IUNG PIB
Źródło: IUNG PIB

W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -108 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 52 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 IV-10 VI).

Susza rolnicza 2021

- Największy deficyt wody notowany był na obszarze: Równiny Gryfickiej, Białogardzkiej, Nowogardzkiej, Pojezierzu Drawskim i Ińskim oraz na Wysoczyźnie Łobeskiej od -170 do -209 mm. Mniejsze niedobry wody notowano w południowej części Niziny Południowowielkopolskiej, Wzniesieniach Południowomazowieckich, Polesiu Zachodnim, Wysoczyźnie Lubartowskiej oraz na Płaskowyżu Nałęczowskim od -160 do -179 mm. Stosunkowo duży deficyt wody wystąpił na obszarze Pojezierza Mrągowskiego, w północnej części Pojezierza Kaszubskiego, na wschodnim terenie Wysoczyzny Polanowskiej od -150 do -169 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -150 mm – informuje IUNG.

Zdaniem IUNG PIB susza rolnicza występowała na terenie piętnastu województw, czyli wszystkich z wyjątkiem małopolskiego.

Susza występowała w jedenastu uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, tytoniu, warzyw gruntowych.

Niestety ostatnie burze częściowo i tylko w niektórych regionach poprawiły wilgotność wierzchniej warstwy gleby (do 7 cm). Mapa IMGW dotycząca zawartości wody na głębokość 7-28 cm, nie jest tak optymistyczna. Jest sucho.

Źródło: IMGW wilgotność gleby od 7 do 28 cm
Źródło: IMGW wilgotność gleby od 7 do 28 cm
Źródło: IMGW wskaźnik wilgotności do 7 cm
Źródło: IMGW wskaźnik wilgotności do 7 cm