Na Lubelszczyźnie zebrano 35 proc. ziarna z pól. Jak podaje KFPZ koszą głównie małe gospodarstwa. Na polach jest niestety dużo wody, co utrudnia pracę. Jakość ziarna jest bardzo niska. - Przekroczone są normy fuzarioz. Analizy wskazują na niską liczbę opadania na poziomie 130 sekund dla pszenicy - dodaje Leśniewska.

Bardziej zaawansowane są zbiory w województwie podlaskim. Tam 60 proc. pól obsianych zbożami jest już skoszonych.

Podobnie na północy kraju. W województwie pomorskim 40 proc. ziarna ciągle pozostaje na polach. - Ziarno jest bardzo wilgotne, nawet osiąga 23 proc. wilgotności, liczba opadania wynosi 130 s - informuje dyrektor KFPZ.