• Sprawdzamy jak plonowały poszczególne odmiany pszenżyta ozimego w ramach doświadczeń PDO (Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego)
  • COBORU przeanalizowało wyniki pochodzące  z 95% doświadczeń. Po pełnej weryfikacji mogą one jeszcze nieznacznie ulec zmianie. 
  • Według tych badań pszenżyto ozime plonowało najlepiej od trzech lat. Topowe odmiany, stanowiące wzorzec na poziomie agrotechniki a2 oddały nawet 106,2 dt/ha.

Wysoki plon wzorca

Wzorzec plonował wysoko - tak wynika z wstępnych wyników badań PDO. Stanowiły go odmiany: SU Liborius, SU Atletus, Belcanto, Medalion. W roku 2023 na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) oddał średnio 93,8 dt/ha, na poziomie a2 (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) zaplonował w graniach: 106,2 dt/ha. Najwyżej znajdujące się odmiany w zestawieniu oddały jeszcze więcej. 7 odmian na poziomie a1 plonowało wyżej niż ustanowiony wzorzec (od 101-107%wzorca). Natomiast na a2 aż 8 odmian wybiło się ponad wartość wzorca (101-106%). 

Na podium polskie odmiany

Podium zdobyte jest przez rodzime odmiany, pochodzące z polskich hodowli.  Najlepiej zaplonowały:

  • na poziomie a1:  Heroica (107% wzorca), Metro (106%), Fanfaro (104%).
  • na poziomie a2: Heroico (106% wzorca), Metro (103%), Fanfaro (104%). 

Analizując wyniki PDO warto także zwracać uwagę na podaną w ostatniej kolumnie ocenę zimotrwałości, którą wyrażona jest w skali 9 stopniowej, gdzie  9 to zimotrwałość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała. W przypadku tego gatunku warto uwagę kierować co do odmian ocenianych na minimum 5 stopni. 

Oprócz plenności należy także zwracać na szereg innych cech ogólnoużytkowych takich jak wysokość słomy, podatność na wyleganie, porastanie czy sprawdzić profil zdrowotności odmian. Tylko wnikliwa analiza profilu odmiany da największą szanse na dopasowanie najlepszej kreacji do uprawy w warunkach naszego gospodarstwa. 

Plon pszenżyta ozimego w badaniach PDO

Za COBORU publikujemy tegoroczne wyniki PDO. Podano je na tle dwóch poprzednich lat.

PDO, pszenżyto ozime, fragment Źródło: COBORU
PDO, pszenżyto ozime, fragment Źródło: COBORU