Aby zboża ozime wydały wysoki plon, muszą się dobrze rozkrzewić już jesienią. W tej fazie bowiem powstają i różnicują się elementy kłosa. Krzewienie wiosenne nie jest już tak plonotwórcze. Powstałe wówczas zawiązki kłosów są znacznie słabsze i często nie wykształcają się do pożądanej wielkości.

Intensywne krzewienie jesienne wymaga sporej ilości składników pokarmowych. Zboża ozime potrzebują w tym okresie po około 30 kg azotu i potasu z ha oraz do 10 kg fosforu.

NIE CZEKAJ DO WIOSNY
Tylko obfite nawożenie przedsiewne pozwala zrealizować te wymagania. Powodem jest słabo jeszcze rozbudowany system korzeniowy roślin. Podczas dobrego rozkrzewienia jesiennego, korzeniowego może sięgać do 0,5 m, kiedy późną wiosną pojedyncze korzenie można znaleźć znacznie głębiej – do 1,2 m.

Stosowanie nawozów fosforowych i potasowych tylko pogłównie wiosną sprawia, że zboża ukorzeniają się bardzo płytko, wręcz powierzchniowo. Stwarza to bardzo poważne zagrożenie klęską nieurodzaju w wypadku wystąpienia braku opadów w okresie późnej wiosny lub wczesnego lata.
Fosfor, jak i potas mają ogromny wpływ na przygotowanie upraw ozimych do przezimowania. Oba składniki są odpowiedzialne za regulację gospodarki cukrami i białkami. Dlatego młode rośliny dobrze zaopatrzone w P i K, a jednocześnie......

Więcej czytaj w FARMER 16/2009 

Zamów FARMERA