Nieznacznie podrożały w ciągu miesiąca zwłaszcza zboża paszowe. Ziarno konsumpcyjne utrzymuje się na stabilnym poziomie. Zboże jest jednak tańsze niż przed rokiem.

Ceny zbóż krajowych zebrano 21 lutego 2012 r. (cena netto bez VAT w zł/t) podczas ankiety telefonicznej:

Młyny Polskie S.A.:
- pszenica konsumpcyjna - 800,
- żyto konsumpcyjne - 860.

Lubella SA:
- pszenica konsumpcyjna - 810-860,
- jęczmień konsumpcyjny - 800.

PZZ w Stoisławiu:
- pszenica konsumpcyjna - 810 + umowa,
- żyto konsumpcyjne -800,
- jęczmień konsumpcyjny - 680,
- owies - 700.

PZZ w Krakowie:
- pszenica konsumpcyjna - 800.

Młyn Martea, Młyny Komorowice:
- pszenica konsumpcyjna -800-820.

PPZ KAPKA:
- pszenica konsumpcyjna - 850,
- żyto konsumpcyjne - 900.

Osadkowski:
- pszenica konsumpcyjna - 760-800,
- pszenica paszowa - 740,
- kukurydza sucha - 750.

Gold Pasz Janowiec:
- pszenica paszowa - 780,
- pszenżyto - 760,
- jęczmień paszowy - 780,
- żyto paszowe - 550,
- kukurydza sucha - 770.

Młyn-Pol:
- pszenica konsumpcyjna - 780,
- pszenica paszowa - 720.

Chemirol - Elewator Gryfice:
- pszenica konsumpcyjna - 760-800,
- pszenica paszowa - 745,
- jęczmień konsumpcyjny - 780,
- jęczmień paszowy - 700,
- żyto konsumpcyjne - 820,
- żyto paszowe - 610.