Od jesieni śledzimy wzrost i rozwój hybrydowych form dwóch gatunków zbóż ozimych – jęczmienia i pszenicy. Plantację pszenicy pod Kutnem, straciliśmy na skutek mrozu. Zmieniliśmy więc obiekt obserwacyjny na inną lokalizację, zyskując przy okazji szansę zebrania obserwacji z zasiewów przeprowadzonych przed zalecanym terminem agrotechnicznym. Jęczmień na Warmii przetrwał i od niego rozpoczniemy relację.

LEPIEJ NIŻ DOBRZE

Pierwszy rzut oka na falujący łan zaczynającego złocić się jęczmienia rozwiał wszelkie moje wątpliwości związane z jego wiosenną wegetacją. Plantacja wyglądała na gęstą, wolną od chwastów, bez objawów niedoboru wody czy składników pokarmowych. Oglądam kłosy, zgniatam w palcach kilka ziaren, wychodzi z nich biały twaróg czyli osiągnęły fazę późnej dojrzałości mlecznej. Jest dobrze, ziarno grubiutkie, dorodne a przecież proces jego nalewania jest w toku. Kałuże wody w koleinach drogi dojazdowej i kłębiaste chmury na niebie nie zwiastują, aby został dramatycznie przerwany przez suszę.

Uspokojony pierwszym wrażeniem zaglądam w łan. Jego wyrównanie godne jest podkreślenia. Wszystkie rośliny mają 100 cm. Kłosy praktycznie na jednej wysokości. Duża w tym zasługa hodowcy który potrafił tak ukształtować tę cechę, jak i gospodarza, który gdyby popełnił błędy agrotechniczne zniszczyłby architekturę łanu.

Najniższe liście zasychają, ale nie na skutek chorób lecz braku światła. Liście górnego piętra, same źdźbła i wreszcie kłosy wolne od chorób grzybowych. Nie to żeby ich nie było. Widać drobne plamki początkowych infekcji, ale zastosowane na czas środki uniemożliwiły patogenom dalszy rozwój. Widać, że gospodarz był uważny i zareagował błyskawicznie. W końcu tak powinno być. Przecież kiedy lustrowaliśmy plantację w połowie marca, zakładał plon na poziomie 7–8 t/ha.

Skoro takie były plany, to warto sprawdzić jak przystają do rzeczywistości w połowie czerwca. Zabieram się za bardziej wnikliwą ocenę. Wiem po wcześniejszych pomiarach, że zagęszczenie łanu wynosi 80 roślin na m2. Sprawdzam w różnych miejscach ilość kłosów wydanych przez rośliny. Średnio jest ich 4, czyli 320szt./m2 Siadam na miedzy i mozolnie liczę ilość ziarniaków w pojedynczym kłosie. Wychodzi mi, że 55 sztuk. Krótki wgląd do notatek w poszukiwaniu informacji od hodowcy dotyczących masy 1000 nasion odmiany Hobbit – 51g, i wyciągam kalkulator. Wychodzi mi, że teoretycznie plon z ha wyniesie 8,9 t ziarna. Zakładając jednak straty, chociażby na skutek łamania dokłosia i opadania kłosów na glebę (oby ich nie było), oraz normalne omłotowe, można liczyć na ponad 8 t/ha. Szacowany wczesną wiosną plon w tej właśnie wysokości, jest więc realny do osiągnięcia.

Gratuluję Zbigniewowi Ziejewskiemu i pytam o przyszłość uprawy tego zboża w gospodarstwie. Śmiejąc się stwierdził „chyba się nawrócę”.

PSZENICA NA V KLASIE

Pszenicę hybrydową odmiany Hybred F1 w Piątkach pod Nidzicą oglądaliśmy (Farmer 6/2012) gdy strzelała w źdźbło. Przypominam, że posiano ją w dwóch terminach: 2 września – 2 tygodnie przed zalecanym terminem i 25 września, czyli zgodnie z zaleceniami. Wiosenne zagęszczenie wynosiło 90 roślin/m2 i 99 roślin/m2. Zróżnicowany termin siewu wywołał znaczne różnice w morfologii roślin. Te pierwsze wytworzyły wiosną 17 źdźbeł z czego tylko 7 zakończonych było kłosami. Natomiast pszenica posiana w III dekadzie września wystrzeliła 7 pędami, przy czym wszystkie były kłosonośne. Przewidywałem wówczas, że przedwcześnie posiana i nadmiernie rozkrzewiona nie odpłaci gospodarzowi większym plonem. Odwrotnie, nadmierna biomasa stanie się czynnikiem limitującym go. Lustracja plantacji w połowie czerwca, miała potwierdzić moje prognozy lub im zaprzeczyć.

W chwili przyjazdu Hybred F1 już przekwitł, a ziarniaki były w początkowej fazie nalewania (dojrzałość wodnista). Na liściach środkowego piętra widać białe plamy mączniak – coś chyba hodowca przesadził z wysoką odpornością odmiany na tego patogena. Ogląd liści pod słońce uwidacznia także ślady występowania septoriozy. Zabieg chemiczny wydaje się co najmniej wskazany.

Przyglądam się bliżej roślinom. Łan niby gęsty, ale daleko mu do wiosennej grzywy. Pomiar ilości kłosów na m2, potwierdza pierwsze wrażenie. W pszenicy posianej bardzo wcześnie pozostało ich tylko 270, natomiast w tej późniejszej ok. 350. Zatem rozkrzewienie produkcyjne zmniejszyło się w stosunku do wiosennego do 3 kłosów/roślinę (pierwszy termin siewu) i 3,5 z drugiego.

– Moje zboże rośnie na lekkiej, bardzo przepuszczalnej, ziemi V klasy. Susza w maju bardzo pszenicy zaszkodziła. Gdyby nie deszcze na początku czerwca, byłoby znacznie gorzej – stwierdził gospodarz, Artur Wylengowski.

Liczę pięterka w kłosach i zaskoczony wynikiem ponawiam pomiar. Kłosy pszenicy posianej wcześniej liczą średnio 14 pięterek, a tej z optymalnego terminu siewu 16. Co mogło zaważyć na takim wyniku? Rośliny z początku września miały do dyspozycji dłuższy dzień świetlny, także ich okres wegetacji był dłuższy, teoretycznie powinno to sprzyjać lepszemu wykształceniu kłosów.

Przypomniałem sobie ubiegłoroczne warunki pogodowe. Początkowa wegetacja wcześnie posianej pszenicy odbywała się w sprzyjających warunkach. Wody zaczęło brakować gdy rośliny wytworzyły 4 liść, czyli weszły w fazę krzewienia będącą jednocześnie momentem zawiązywania kłosków. Ustala się wówczas tym samym wielkość kłosów, które z tych kłosków powstają. Rośliny na działanie bodźca środowiskowego (niedobór wody) ograniczyły swój potencjał plonotwórczy do poziomu gwarantującego potomstwu (ziarnu) jak najlepsze warunki rozwoju. Później posiana pszenica od początku cierpiała na niedobór wody. W fazę krzewienia wchodziła dopiero późną jesienią (listopad – grudzień) gdy spadły deszcze. Woda nie była już więc czynnikiem limitującym rozwój wielkości kłosa.

Cóż można wyrokować o przyszłym plonie. Jeśli przyjmiemy, że na pięterku zawiążą się średnio 3 ziarniaki, a MTZ posianej odmiany wynosi 50g, to uwzględniając liczbę kłosów na m2, wcześnie posiana pszenicy wyda (nie uwzględniając ewentualnych strat np. na skutek wylegania, omłotowych) plon maksymalny 5,7 t/ha. Natomiast zasiana w terminie optymalnym 8,3 t/ha. – Jak na glebę V klasy, to naprawdę przyzwoity wynik – podsumował moje wyliczenia gospodarz.