Które odmiany zaplonowały najwyżej? By się o tym przekonać warto przeanalizować wstępne wyniki plonowania odmian, które co roku wykonywane są przez COBORU w ramach PDO. Dotychczas przeanalizowano wyniki  z 89 proc. doświadczeń.  Po pełnej weryfikacji mogą one ulec jeszcze niewielkiej zmianie. 

Jakie wnioski się nasuwają?

 Od lat wiadomo, że odmiany mieszańcowe (hybrydowe) żyta ozimego poprowadzone w odpowiedniej technologii plonują zdecydowanie lepiej w stosunku do odmian populacyjnych (liniowych). Dlatego nie powinno stać się zaskoczeniem,  że w badaniach COBORU wszystkie badane mieszańce zaplonowały lepiej od badanych odmian populacycjnych. Różnica jest spektakularna, bo najlepiej plonujące mieszańce uzyskały wyniki powyżej 130 proc. wzorca.

Należy tu zaznaczyć, że wzorzec: 2020 – średnia z trzynastu odmian populacyjnych - zaplonował:

·       na poziomie a1 (przeciętny poziom agrotechniki): 71,5 dt/ha,

·       na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki - zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami): 82,8 dt/ha.

W obu przypadkach jest to mniej więcej o 1 tonę ziarna więcej niż uzyskiwały wzorce dla poszczególnych poziomów w suchym roku 2019.

Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że również warunki tegorocznej wegetacji były sprzyjające dla tego gatunku.

 Odmiany na podium

Najlepiej plonującą odmianą żyta w roku 2020 zarówno na poziomie a1 oraz a2 została KWS Jethro, plonując odpowiednio:

·       na poziomie a1-134 proc. wzorca (co daje plon 95,81 dt/ha),

·       na poziomie a2 - 133 proc. wzorca (co daje plon 110,12 dt/ha). 

- KWS Jethro to wybitna odmiana mieszańcowa, nie tylko pod względem plonowania, ale również zdrowotności i tolerancji na okresowe niedobory wody. Warto zaznaczyć, że odmiana ta w doświadczeniach prowadzonych przez COBORU  w ramach  PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe) na poziomie a2 zaplonowała o 23 dt/ha więcej niż najlepiej plonująca na tym samym poziomie odmiana populacyjna tego gatunku. Ponad 2 tony więcej ziarna robi wrażenie. Odmiana ta jest nr 1 pod względem plonowania także na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1). Potwierdza to jej wyjątkowy potencjał i możliwości adaptacyjne do wielu warunków uprawy - mówi portalowi farmer.pl. -dr Szymon Hoppe, dyrektor handlowy Polish Agro - wyłączny dystrybutor odmiany KWS Jethro w Polsce.

Kolejną odmianą w zestawieniu, której na obu poziomach agrotechniki udało się uzyskać plon powyżej 130 proc. wzorca jest KWS Tayo (a1- 134 proc., a2-130 proc. wzorca).

Najlepszymi odmianami populacyjnymi okazały się z kolei w tym roku: Dańkowskie Granat, Dańkowskie Turkus, Dańkowskie Dragon, Dańkowskie Hadron, Horyzo, Reflektor.

PDO 2020

Za COBORU publikujemy poniżej najnowsze wyniki plonowania odmian zarejestrowanych wg  stanu na  dzień  10  sierpnia  2020  roku,  z  wyjątkiem  odmian,  które  nie  były  badane  w  trzech ostatnich  latach  (informacja pod  tabelami). Tegoroczne dane podano na tle dwóch poprzednich lat.

Wyniki  pochodzą  z  doświadczeń  prowadzonych  w  ramach  programu  Porejestrowego doświadczalnictwa  odmianowego  (PDO),  a  dla  odmian  nowych,  zarejestrowanych  w  roku 2020, z doświadczeń rejestrowych lub rozpoznawczych. W tabelach odmiany uszeregowano w obrębie wydzielonych grup, a następnie według  malejącego  plonu  ziarna  na  przeciętnym  poziomie  agrotechniki w  roku  2020  lub w  latach  2019  i  2018.  Dwuliterowy  kod  państw  przy  nazwach  odmian  oznacza  kraj  wyhodowania  odmiany.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU