• Kukurydza na ziarno i kiszonkę bardzo silnie odczuwa braki wody.
  • W województwach centralnych w wybranych powiatach szacuje się, że straty w plonie mogą sięgać nawet 90proc.
  • Dotyczy to tych plantacji, które są położone na najlżejszych i piaszczystych stanowiskach.

Poważny deficyt wody przypadł w okresie kiedy to kukurydza wykazywała największe zapotrzebowanie na wodę. Początkowo niedobór opadów przyczynił się do tego, że rośliny słabo się wegetatywnie rozwijały i nie wytworzyły odpowiedniej biomasy. Następnie przyszedł czas na rozwój generatywny, w który także rośliny weszły z poważnym stresem.

Obecne deszcze choć wyraźnie poprawiły wizualnie stan kukurydzy, znacząco nie poprawią jej potencjały plonowania.

Na najlżejszych i wadliwych stanowiskach, w przypadku siewu kukurydzy w opóźnionym terminie można spotkać takie plantacje, a w nich fragmenty pola, na których trudno szukać młodych kolb. Zdarza się, że kukurydza po prostu ich nie zawiązała. Rośliny są bardzo niskie, a kolby szczątkowe. W takim przypadku trudno będzie podjąć decyzje zbioru kukurydzy na ziarno, zwłaszcza w przypadku korzystania z usług.

Gdzie kukurydza jest najsłabsza?

Oczywiście największe problemy notuje się tam gdzie doszło do kumulacji stresów. Niskie pH, gleba lekka, brak zbilansowanego nawożenia itp. to stresy, które w sytuacji braku wody bardzo silnie dodatkowo wpływają na stan kukurydzy. Jest ona blada, niedożywiona ze szczątkowymi kolbami. Należy się liczyć, że kolby nie zawiążą zbyt dużej liczby ziarniaków.

Raport IUNG o kukurydzy

Zaglądamy do Raportu dotyczącego strat plonów szacowanych na koniec siódmego okresu raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG.

Za Instytutem publikujemy mapy, na których zaznaczone są szacunki strat w tym gatunku, zarówno w kukurydzy na ziarno jak i na kiszonkę, które są położone na poszczególnych kategoriach gleb. Przypominamy, że kategoria I to według monitoringu IUNG-PIB, gleby najsłabsze i piaszczyste.

Źródło: IUNG-PIB
Źródło: IUNG-PIB

Źródło: IUNG-PIB
Źródło: IUNG-PIB

Gdzie największe szacowane są straty w plonie w kukurydzy?

Choć do zbioru kukurydzy jeszcze daleko, to już dziś wiemy, że roślina ta w sposób nieodwracalny została uszkodzona przez suszę. Dotyczy to zarówno kukurydzy na ziarno jak i na kiszonkę. Gospodarstwa, które mają produkcję zwierzęcą, mogą mieć poważny problem w tym, aby zbudować odpowiednią bazę paszową na zimę.

Śledząc zapisy tabelaryczne niestety możemy napotkać takie regiony, w których procent strat w plonie jest szacowany nawet na 90 proc.! Dotyczy to plantacji położonych na glebach kategorii I.

Są to przykładowo takie powiaty jak:

  • W woj. kujawsko-pomorskim: powiat aleksandrowski (94%), golubsko-dobrzyński (98%), toruński (93%),
  • W woj. łódzkim: powiat łęczycki (89%), poddębicki (99%),
  • W woj. mazowieckim: powiat gostyniński (89%), sierpecki (89%)
  • W woj. wielkopolskim: powiat gostyński (90%), jarociński (89%), kolski (94%), koniński (98%), krotoszyński (89%), pleszewski (95%), rawicki (89%), turecki (89%).

Straty są także szacowane na lepszych glebach należących do kategorii II i III. Oczywiście kukurydza zdecydowanie lepiej radzi sobie w tym roku na takich stanowiskach, gdyż taka gleba trzyma dłużej wodę pochodzącą z burzowych opadów. Jest także lepiej odżywiona, stąd w mniejszym stopniu reaguje na stres suszy. 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych