Straty w plonach ponoszone na skutek zachwaszczenia zależą od liczebności, składu gatunkowego, oraz terminu pojawienia się chwastów. Zwiększający się w ostatnich latach udział zbóż w strukturze zasiewów w kraju może doprowadzić do kompensacji chwastów typowych dla tej grupy roślin.

CO WPŁYWA NA CHWASTY?
Na zachwaszczenie duży wpływ wywiera azot, który jest pierwiastkiem najbardziej plonotwórczym. Ważny jest rodzaj stosowanego nawozu azotowego, jego dawka, a także sposób aplikacji. W wyniku intensyfikacji nawożenia mineralnego, szczególnie azotowego, zachwaszczenie na ogół ulega zmniejszeniu, głównie w skutek wzrostu konkurencyjności łanu. Ale zastosowanie dużych dawek azotu może doprowadzić do kompensacji niektórych gatunków. Prawidłowa agrotechnika, z zachowaniem pielęgnacyjnych zabiegów mechanicznych może przyczynić się do znacznego ograniczenia ujemnego wpływu chwastów na plonowanie zbóż.

OZIME KONKURUJĄ
Konkurencyjność zbóż ozimych wobec chwastów można zwiększyć, stosując między innymi odpowiednie nawożenie mineralne.

Więcej czytaj w FARMER 16/2009 

Zamów FARMERA