Niezależnie od stanu roślin, przed przystąpieniem do wiosennego nawożenia trzeba ustalić zapotrzebowanie roślin na azot. Mnoży się zakładany plon ziarna razy pobranie jednostkowe składnika. Zakładany plon powinien być realny, tj. możliwy do uzyskania w danych warunkach gospodarstwa.

Pszenica jakościowa pobiera 28-32 kg N/t ziarna (+ odpowiednia masa słomy). W takim wypadku dla plonu ziarna 8 t/ha zapotrzebowanie pszenicy jakościowej na azot to ok. 240 kg N (8 x 30).

Istotny jest azot glebowy. Pszenica ozima będzie miała na glebie lekkiej po przedplonie zbożowym do dyspozycji 10-30 kg azotu mineralnego, a na glebie średniej po rzepaku ozimym ok. 60 kg.

Jednocześnie od warunków mineralizacji azotu organicznego, czy będzie dość wilgoci i odpowiednia temperatura gleby, zależy dostępność azotu glebowego. Dlatego można przewidzieć, że część azotu może być dostępna dla roślin w późniejszym okresie. Z tego względu na plantacjach uszkodzonych dobrze jest zastosować możliwie najwcześniej nawożenie azotowe.

Przy stosowaniu pierwszej dawki nawożenia azotem na plantacjach przemarzniętych przy nawożeniu chodzi gównie o szybką regenerację roślin. Obliczając dawkę zmniejsza się ilość azotu wynikającą z zapotrzebowania tylko o azot, który jest w zasięgu korzeni roślin lub odejmuje azot glebowy przy szacowaniu dawki drugiej.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Zabierz głos w temacie nawożenie pszenicy