W styczniu Agencja Rezerw Materiałowych rozpoczęła oferowanie na WGT pszenicy konsumpcyjnej ze swoich rezerw zmagazynowanych w magazynach ELEWARR.

Pomimo utrzymującej się zimowej aury i trudności z dowozem ziarna, ceny skupu zbóż  pozostają stabilne, a nawet umiarkowanie spadają w stosunku do poprzednich tygodni. Na rynku pojawia się bowiem więcej ofert sprzedaży ziarna. Coraz więcej informacji o przewidywanym wzroście podaży ziarna na rynku i głębszym spadku cen wiosną wpływa na decyzje producentów w kwestii sprzedaży ziarna.
Ceny skupu pszenicy paszowej oferowane przez wytwórnie pasz zawierają się w przedziale 465-490 PLN/t. Ceny ziarna kukurydzy oferowane przez wytwórnie kształtują się na poziomie od 480 PLN/t do 540 PLN/t. Ceny pszenżyta w wielu wytwórniach kształtują się od 360 PLN/t do 400 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to przedział od 380 PLN/t do 410 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

W Polsce, na przełomie stycznia i lutego, w ramach interwencyjnego skupu zbóż krajowi dostawcy złożyli oferty na sprzedaż jedynie 1,4 tys. ton jęczmienia do Agencji Rynku Rolnego.
Z kolei, w pierwszych 14-tu tygodniach interwencji, w Polsce na zapasy interwencyjne zaoferowano ponad 233,4 tys. ton zbóż, z tego 232,8 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy, co stanowi 7 proc. złożonych ofert w całej UE-27. Z tej ilości, na zapasy przejęto 162,3 tys. ton ziarna jęczmienia. Najwięcej tego ziarna przejęto na terenie działania OT ARR w Gorzowie Wlkp. Olsztynie, Poznaniu i Gdyni.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podaje, że import zbóż ogółem w 2009 r  wyniósł 1 130 000 t, w tym 553 000 stanowiła pszenica z tego 41 000 pszenica twarda. Poza tym do Polski przywieziono: (w tonach)
6 000 żyta,
154 500  jęczmienia,
5 000 owsa,
350 000 kukurydzy,
5 000 sorga,
14 000  innych zbóż.


źródło: IZP, farmer.pl