Jak zauważa specjalista w bieżącym sezonie, mimo nie najlepszych zbiorów, ceny zbóż zaczęły spadać, pod wpływem poprawy sytuacji na światowym i europejskim rynku. W ostatnich tygodniach ich poziom ustabilizował się na poziomie nieco niższym niż przed rokiem.

- Prognozy światowych zbiorów zbóż z grudnia 2011 r. wskazują na ich kilkuprocentowy wzrost. Ocenia się, że zostanie zebrane 689 mln ton pszenicy i 1145 mln ton zbóż paszowych, tzn. więcej niż w rekordowym sezonie 2009/10. W wyniku tego od początku bieżącego sezonu światowe i krajowe ceny zbóż obniżyły się, ale nadal pozostają bardzo wysokie i na takim poziomie powinny się utrzymywać do połowy 2012 r. - informuje Krzemiński.

Z prognoz USDA w sezonie 2011/12 na świecie wzrośnie produkcja kukurydzy (868 mln ton), jęczmienia (133 mln ton), owsa (22,8 mln ton) i żyta (12,8 mln ton). Minimalnie zwiększyła się produkcja zbóż w UE (138 mln ton pszenicy i 147 mln ton zbóż paszowych) - wynika z raportu IERiGŻ.