Przypominamy, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych podstaw do tego, aby skupy podczas żniw mogły odmówić przyjęcia zboża pochodzącego "z terenów ASF". Dotychczas, nie została wydana żadna tego typu decyzja ani rozporządzenie, które zakazywałyby skupu zbóż z tych obszarów kraju.

Ważne jest jednak, by w przypadku karmienia świń zbożem z terenów z ograniczeniami i zagrożonych ASF zachować standardy bezpieczeństwa, które będą gwarantowały unieczynnienie wirusa.

Te wymogi są przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2018r., poz. 290 ze zm.) [stan na dzień 28.02.2018 r.]:

W gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się:

1) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

2) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.