Kwestia pomocy Ukrainie, w tym w zakresie usprawnienia transportu zbóż z tego kraju, była jednym z tematów rozmów bilateralnych między ministrami rolnictwa Polski i Niemiec.

Jak dowiedzieliśmy się w czasie dzisiejszej konferencji prasowej, pojawił się pomysł, aby zboże z Ukrainy - w ramach tzw. korytarza solidarnościowego - przetransportować przez Polskę również tirami, a nie tylko koleją, jak to początkowo zakładano, głównie z uwagi na trudności techniczne związane z różną szerokością torów po polskiej i ukraińskiej stronie. Niemcy chcą pomóc Polsce w tym zadaniu. 

Cem Özdemir, minister wyżywienia i rolnictwa Niemiec stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego, że Polska sama nie rozwiąże problemu przetransportowania zboża z Ukrainy. W jego ocenie, nie da się wywieźć takiej ilości zboża inaczej niż przy wykorzystaniu statków, transport drogowy, rzeczny czy kolej nie rozwiążą do końca problemu, tym niemniej trzeba podejmować różne wysiłki i je przyspieszać, przede wszystkim dla dobra Ukrainy i powiązanych z nią rynków na świecie.

Minister Özdemir zadeklarował w czasie dzisiejszej konferencji prasowej, że Niemcy dostarczą do naszego kraju tiry ze specjalnymi kontenerami do przewozu zbóż.

Będą też chcieli pomóc polskim celnikom na granicy - przy odprawie towarów.

ASF w Europie

Tematem rozmów ministrów rolnictwa Polski i Niemiec było też zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF. Wicepremier Kowalczyk poinformował, że oba kraje - za pośrednictwem inspekcji weterynaryjnych - będą zacieśniać współpracę w kwestii wymiany doświadczeń w tej kwestii, zwłaszcza w obszarze bioasekuracji.

- Jesteśmy na różnych etapach jeśli chodzi o występowanie tej choroby. Polska ma już niestety wieloletnie doświadczenia z ASF, (...) trochę już nauczyliśmy się żyć z ASF (...) naszym najważniejszym celem jest bioasekuracja - stwierdził Henryk Kowalczyk, i dodał, że przynosi ona pozytywne rezultaty.

Strona niemiecka obserwuje z uwagą nasze doświadczenie w tym temacie - zaznaczył minister Kowalczyk.

W najbliższym czasie ma być podpisane specjalne porozumienie techniczne o współpracy w dziedzinie weterynarii między Polską a Niemcami.

Obaj ministrowie zadeklarowali także współpracę w kwestii ograniczania importu na rynek UE towarów wyprodukowanych bez poszanowania środowiska.