Rolnicy zebrali średnio 34,27 t/ ha kukurydzy na kiszonkę, czyli prawie 28 proc. mniej niż w 2017 r. (47,46 t/ ha). Nawet w przypadku średniej pięcioletniej wynoszącej 44,13 t / ha spadek wynosi ponad 22 proc. Poniżej 40,0 t / ha, wydajność wynosiła w tym tysiącleciu tylko w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych w latach 2013 (38,97 t / ha), 2010 (39,38 t / ha) i 2006 (39,40 t / ha).

W porównaniu do innych landów rolnicy w Bawarii osiągnęli w 2018 roku najwyższą wydajność (43,88 t/ha). Najgorzej było w Saksonii-Anhalt (20,09 t/ha). Często zdarzała się nie tylko susza, ale także ekstremalne problemy z zasiewem.

Niskie plony nie mogły zostać zrekompensowane przez zwiększony areał uprawy z 2,096 mln ha w 2017 r. do 2,196 mln ha w 2018 r. Całkowite zbiory kukurydzy na kiszonkę spadły, zatem z 99,473 mln ton do 77,223 mln ton. Odpowiada to w przybliżeniu poziomowi z 2013 r. (78,249 mln t) . Również w latach 2007-2010 wielkość zbiorów wynosiła około 70 mln ton.

W przypadku kukurydzy na ziarno spadek zbiorów jest podobnie drastyczny. Średnia wydajność z hektara zmniejszyła się z 10,53 t / ha do 7,53 t / ha. Z powierzchni uprawy wynoszącej 410,9 tys. ha, zebrano w 2018 r. 3.332 mln ton ziarna  wobec 4,548 mln ton w 2017 r.