Pod zbiory w 2020 r. w Niemczech uprawiano 5,7 mln hektarów zboża (bez kukurydzy). To o 0,3 mln hektarów mniej niż w roku poprzednim. Według Destatis, średnie plony prawdopodobnie również spadną w porównaniu do 2019 roku.

W 2020 roku w Niemczech zostanie zebranych około 3,9 miliona ton mniej zboża, czyli 36,8 miliona ton. Najbardziej znaczący spadek plonów dotyczył pszenicy ozimej.Przy 19,8 mln ton  z poprzedniego roku zbiory w 2020 r. to prawie 3 mln ton mniej. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, największe zbiory pszenicy będą prawdopodobnie zbierane będą w Bawarii i Dolnej Saksonii. W tych krajach związkowych odnotowuje się jednak największe spadki. W Bawarii spodziewany jest spadek zbiorów o 0,4 do 6,1 mln ton w porównaniu z poprzednim rokiem, a w Dolnej Saksonii o 0,8 do 5,2 mln ton. Jednak mniejsze zbiory pszenicy ozimej odnotowuje się również we wszystkich innych krajach związkowych.

Jęczmień był również zbierany w 2020 r. w mniejszej ilości - 10,4 mln ton, co oznacza spadek o 0,8 mln ton w porównaniu z poprzednim rokiem. Spowodowany jest on również zmniejszeniem powierzchni i niższymi plonami.