Eksperci za przyczynę tego rozwoju uważają zmienione warunki ramowe i klimatyczne. Ponieważ dane dotyczące upraw sorgo nie są prezentowane oddzielnie w oficjalnych statystykach z powodu niewystarczającej bazy danych, DMK obliczył odpowiednie dane dotyczące upraw we współpracy z urzędami państwowymi, izbami rolniczymi i krajowymi urzędami statystycznymi.

W tym celu poszczególne informacje dotyczące upraw prosa, sorgo, sorgo kolbowego  oraz mieszańców sorgo i trawy sudańskiej zostały połączone w celu uzyskania wiarygodnych danych, chociaż większość danych rejestrowano dopiero od 2015 r.

Według DMK powierzchnia upraw sorgo w Niemczech w 2015 r. wynosiła około 8 600 ha, następnie została ograniczona do 7 000 ha. Dopiero po pierwszym suchym roku 2018 rolnicy powiększyli powierzchnię sorgo do 9 100 hektarów, a w 2020 roku odnotowano łączną powierzchnię około 11 100 hektarów.

Silny rozwój uprawy sorgo obserwuje się w ostatnich trzech latach szczególnie w Brandenburgii i Saksonii-Anhalt, które są szczególnie dotknięte suszą, ale również w Bawarii.

W pozostałych krajach związkowych wzrost był jednak od umiarkowanego do stagnacji. Według DMK trudno przewidzieć, jak rozwinie się uprawa sorgo w ciągu najbliższych kilku lat. Przede wszystkim będzie to zależeć od zakresu, w jakim rolnicy mogą wykorzystywać produkty zebrane w ramach sorgo w swoich gospodarstwach.

Ponadto w szczególności północne kraje związkowe są uzależnione od odmian odpornych na zimno. Dalszy rozwój w dziedzinie produkcji biogazu będzie również decydował o tym, czy mniej czy więcej sorgo zostanie użyte, jako substytut kukurydzy.