Utrzymująca się susza z wysokimi temperaturami wpływa na stan kukurydzy. Jak donosi  niemiecki komitet kukurydzy (DMK), rośliny coraz bardziej wysychają od dołu, zwłaszcza na nasłonecznionych stanowiskach.

W związku z początkiem zbiorów w zeszłym tygodniu, eksperci doradzili rolnikom, aby kukurydza nie wyschła zbytnio, aby nadal mogła być odpowiednio zagęszczona w silosie.

Według DMK, brak opadów w okresie kwitnienia i bardzo małe zapasy wody w glebie spowodowały, że kukurydza nie była nawożone lub była nawożona tylko częściowo. Ponadto obecna susza spowodowała problemy dla roślin. 

Zbiór przy 26-28 proc. suchej masy

Jeśli kolby nie uformowały się, zaleca się zbieranie przy 26 do 28 proc. suchej masy. W późniejszych terminach zbiorów istnieje ryzyko, że zebrany plon nie będzie mógł być zagęszczony i wystąpią błędy fermentacyjne.

Jednak DMK zaleca zbieranie przy 28 proc. dla upraw kukurydzy ze słabo nawożonymi kolbami. Na proces zakiszania można pozytywnie wpłynąć dzięki krótkim kawałkom i cienkiej warstwie  kukurydzy podczas napełniania silosu.

Ponadto użycie środków pomocniczych do kiszenia w celu bezpiecznej konserwacji należy uzgodnić z konsultantem.

Możliwe tworzenie się niebezpiecznych gazów

DKM ostrzegł również, że rośliny zniszczone przez suszę i zawierające azotan podczas zakiszania może zostać przekształcony w toksyczne gazy.

Ważne jest, aby zachować dystans, ponieważ mogą spowodować poważne uszkodzenie dróg oddechowych. Należy unikać aktywnego odpowietrzania gazów z silosu. Dotknięta tym problemem kiszonka może być zadawana zwierzętom, bez wahania dopiero po ośmiu tygodniach zakiszania.

Określenie wartość paszy

Eksperci zalecają również określenie składników kiszonki z kukurydzy o niskiej zawartości kolb. W szczególności wartość energetyczna paszy może zostać znacznie zmniejszona ze względu na niską zawartość skrobi i wyższą zawartość włókna.

Druga najważniejsza kultura

Według oficjalnych szacunków w ubiegłym roku w Niemczech zebrano łącznie 104, 8 tys. ton kukurydzy kiszonkowej w przeliczeniu na 35 proc. suchej masy. W 2018 i 2019 roku z powodu suszy było to odpowiednio tylko 86,7 tys. ton i 97,5 tys. ton.

Według oficjalnych statystyk, w Niemczech pod zbiory w 2022 r. uprawiano 2,03 mln hektarów kukurydzy kiszonkowej lub zielonej, w tym mączki z kolb tymotki. Pod względem powierzchni była to druga najważniejsza uprawa po pszenicy ozimej, która liczyła 2,89 mln ha.