Nierówny wzrost roślin to prawdopodobnie wypadkowa wielu czynników. Od początku wegetacji warunki pogodowe nie są w pełni sprzyjające dla tej rośliny.

Kukurydza to roślina ciepłolubna i czasem rolnicy niestety o tym zapominają. W tym roku wyjątkowa wczesna wiosna zachęciła wielu rolników do podjęcia ryzyka i zasiania swoich plantacji wyjątkowo wcześnie. Skutkiem zbyt wczesnego siewu w niedostatecznie ogrzaną glebę w wielu przypadków wydłużyło i osłabiło wschody. Młode rośliny poddane były wielokrotnie stresom niskich temperatur, które niekorzystnie wpływały na ich rozwój. Różnice we wzroście i rozwoju roślin najbardziej są widoczne właśnie na plantacjach z wczesnego siewu.

Cała wiosna bywała raczej chłodna. W związku z tym kukurydza miała problemy z pobraniem składników pokarmowych. W efekcie obserwuje się wiele roślin z objawami niedoborów, pomimo iż kukurydzy dostarczono w ilości optymalnej dane składniki. Najbardziej widoczny na plantacjach jest deficyt fosforu w postaci fioletowych przebarwień liści.

Ogólnie kukurydza jest płytko ukorzeniona. W tych rejonach gdzie przeszły obfite deszcze mogły one spowodować przemieszczenie się składników pokarmowych w głębsze warstwy gleby, z których młode rośliny z racji słabego jeszcze ukorzenienia nie mogły korzystać.

Z drugiej strony deszcze mogły również przenieść w strefę korzeniową substancje czynne zastosowanych herbicydów. W związku z tym roślina mogła wraz z wodą glebową pobrać herbicyd, który wpływał ograniczająco na jej wzrost i rozwój. Wszystko to związane jest również ze zmiennością glebową. Gleby cięższe bardziej zasobne w próchnice szybciej dezaktywują pozostałości herbicydowe.

Kolejnym czynnikiem i stresem dla kukurydzy były wiosenne przymrozki jakie wystąpiły w pierwszych dniach majowych. A lokalnie niektóre plantacje były uszkodzone przez gradobicia, które przeszły przez nasz kraj na przełomie maja i czerwca.

Ponadto, w tym roku w niektórych rejonach zaobserwowano dużą presję ploniarki zbożówki oraz szkodników glebowych. Co więcej, w całym kraju odnotowano wiele przypadków uszkodzeń plantacji spowodowanych przez zwierzynę łowną, w tym głównie dziki.

Z powyższych przykładów widać, że dotychczasowy sezon wegetacyjny dla kukurydzy odbiega od optymalnego. Nie mniej jednak z pewnych doniesień literaturowych wynika, że kukurydza jest rośliną o wysokich zdolnościach regeneracyjnych. Jeśli poddana jest stresom, w pewnym sensie można powiedzieć, że się mobilizuje i potrafi szybko nadgonić zaległości.