Największe straty w powierzchni sięgające około 3 proc. powierzchni plantacji zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku ozimego odnotowano w województwach: zachodniopomorskim i wielkopolski oraz mazowieckim. Nieznaczne szkody w uprawach koniczyny i poplonów ozimych zaobserwowano w tych samych województwach.

- Z uwagi na opóźnioną wiosnę przewiduje się zwiększenie powierzchni zasiewów głównie kukurydzy, jęczmienia jarego, a także powierzchni uprawy ziemniaków. Terminy agrotechniczne dla siewu kukurydzy i jęczmienia jarego oraz sadzenia ziemniaków są nieco późniejsze - podaje GUS.

Jak ocenili rzeczoznawcy, rośliny w stan zimowego spoczynku jesienią 2012 r. weszły prawidłowo wyrośnięte i rozkrzewione. Niezbyt sprzyjające warunki agrometeorologiczne w zimie i na przedwiośniu nie spowodowały jednak na ogół większych strat w uprawach ozimych.

- W badanych próbach polowych udział roślin żywych i nasion kiełkujących wyniósł w bieżącym roku dla pszenicy ozimej - 93,7 proc. (o 2,5 pkt proc. więcej niż w roku ubiegłym), dla żyta - 92,3 proc. (o 4,1 pkt proc. więcej), dla jęczmienia ozimego - 94,9 proc. (o 3,1 pkt proc. więcej), dla pszenżyta ozimego - 91,6 proc. (o 4,6 pkt proc. więcej niż w roku ubiegłym), a dla rzepaku i rzepiku ozimego - 85,3 proc. (o 1,4 pkt proc. więcej niż w roku ubiegłym) - poinformował GUS.