Prognozę unii obniżono do 79-80 mln ton z wcześniej oczekiwanych 82,5-83 mln ton. Jest to o 7 proc. mniej w porównaniu do 2020 r. (85,9 mln ton). Zmniejszenie powierzchni obsianej pszenicą, przede wszystkim ozimą, było najważniejszym czynnikiem obniżającym prognozę produkcji.

Jak podaje Rosstat, całkowita redukcja powierzchni upraw pszenicy w Rosji wyniosła 744 tys. ha. Mimo, że powiększono obszar uprawy pszenicy jarej o 577 tys. ha, to powierzchnia uprawy pszenicy ozimej została zmniejszona o ponad 1,3 mln ha do 15,4 mln ha. Pszenica ozima stanowi większość ogólnej produkcji pszenicy w Rosji, a jej plon jest prawie dwukrotnie wyższy w porównaniu do odmian jarych.

Zbiory pszenicy niższe niż przed rokiem

W ubiegłym roku zbiory pszenicy ozimej wyniosły 63,2 mln ton, a pszenicy jarej 22,7 mln ton. Tym samym udział pszenicy ozimej wyniósł 74 proc.. W tym roku straty zbóż ozimych są znaczne, a powierzchnia zbiorów będzie mniejsza.
Unia obniżyła również prognozę plonów pszenicy do 2,81-2,83 t/ha. W 2020 roku było to 2,98 t/ha.

Rosyjski unia zbożowa obniżyła też swoje prognozy produkcji zboża w Rosji w 2021 r, do 127-128 mln ton z oczekiwanych wcześniej 129-130 mln ton.