Organizatorem programu jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Hodowla Roślin Smolice gospodaruje na powierzchni ok. 4800 ha, zatrudniając 265 pracowników. Główna działalność firmy to hodowla twórcza i zachowywanie odmian roślin rolniczych oraz reprodukcja i sprzedaż materiału siewnego.