Lista odmian zalecanych do uprawy w woj. świętokrzyskim w 2013 roku została opracowana przez świętokrzyską stację oceny odmian na podstawie wyników upraw doświadczalnych prowadzonych w Słupi, Modliszewicach, Włoszczowie i Chrobrzu (Świętokrzyskie). Jest dostępna na stronie internetowej SDOO w Słupi oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Na liście znalazło się 15 odmian pszenicy ozimej i osiem jarej, po dziesięć - pszenżyta i żyta ozimego oraz osiem jęczmienia jarego i dziewięć owsa. Listę uzupełnia 19 odmian ziemniaka - od bardzo wczesnego, którego zbiory przeprowadza się 60 dni po sadzeniu do późnych odmian.

- Lista obejmuje rekomendowane do uprawy w regionie świętokrzyskim zboża i ziemniaki. Tworzenie jej ma na celu ułatwienie rolnikom doboru odpowiedniego materiału siewnego i nasadzeniowego. Dla przykładu w Polsce w sprzedaży jest około 100 odmian pszenicy ozimej. Na podstawie pomiaru plonów, odporności na przymrozki i innych parametrów badanych na naszych uprawach doświadczalnych wybraliśmy 15, które na ziemiach w regionie świętokrzyskim powinny dawać najlepsze zbiory - powiedział dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Stefan Paczocha.

W regionie świętokrzyskim zasiewy zbóż jarych są robione na przełomie marca i kwietnia, ziemniaki są sadzone w marcu. Według Joanny Przybyło, specjalisty z zakresu uprawy zbóż ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, lista jest pomocna w planowaniu upraw.

- Dzięki uprawom doświadczalnym rolnicy przed podjęciem decyzji o zasiewach wiedzą, jakie odmiany są odporne na mróz i choroby, czy lepiej udają się na glebach ciężkich czy lżejszych. Wiedzą też jakiej jakości i ilości ziarna można się spodziewać - dodała.

Świętokrzyscy rolnicy uprawiają blisko 260 tys. ha zbóż, przy czym największe są zasiewy pszenicy, żyta i jęczmienia - blisko 70 proc. upraw. Kolejną pozycję w strukturze upraw stanowią ziemniaki, które w województwie świętokrzyskim uprawia się na blisko 45 tys. ha.