• Bayer na polu w Kaszewach (woj. łódzkie) prezentuje wybrane dla gospodarstwa należącego do międzynarodowej sieci BayerForwardFarming odmiany kukurydzy marki Dekalb.
  • Omawia także nowości jakie pojawią się w ofercie roku 2023. 
  • Podsumowuje także sezon, oraz wymienia czynniki jakie ich zdaniem miały największy wpływ na stan i kondycję kukurydzy. 

Położone w Kaszewach (woj. łódzkie) 90 hektarowe gospodarstwo jest prowadzone przez Krzysztofa i Macieja Nykiel.  Zostało ono włączone do międzynarodowego programu sieci farm zrównoważonych Bayer Forward Farming. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższej relacji. 

Według gospodarzy jedynym z kluczowych elementów jest dobór odmian do siewy do panujących lokalnie warunków. Sięga się głównie po odmiany wyróżniające się wysoką zdrowotnością, mało podatne na wyleganie, a także tolerujące suszę. Według rolników ważna jest dywersyfikacja odmian. To zapewnia pewną stabilność plonowania danego gatunku uprawnego w danym roku uprawnym. Od kilu lat w gospodarstwie stawia się na odmiany marki Dekalb. Co w tym roku zagościło na polach w Kaszewach? 

Dywersyfikacja odmian zapewnia większą stabilność w plonowaniu kukurydzy

Na miejscu zaprezentowano kolekcje odmian o różnej wczesności. Począwszy od najwcześniejszych omówiono takie odmiany jak: DKC 3201 (zeszłoroczna nowość), odmiana uniwersalna z grupy średniowczesnej o ziarnie typu pośredniego: flint-dent, o bardzo silnym wigorze wiosennym. Kolejną odmianą była DKC 3595 (FAO 240/250) - typowa odmiana ziarnowa z grupy średniowczesnej polecana do siewu także na słabszych stanowiskach. Posiana także bardzo dobry efekt DRY-DOWN (dobrze ziarno oddaje wodę).

Jak wspominał w czasie spotkania Marcin Liszewski z firmy Bayer Crop Science jego zdaniem w kolejnym sezonie więcej rolników zainteresuje się odmianami nieco wcześniejszymi.

- Po tym roku przewidujemy, że wielu rolników zrobi tzw. odwrót w stronę odmian nieco wcześniejszych, chcąc zredukować koszty suszenia. Odmiany takie bowiem mają niższą wilgotność ziarna w porównaniu do odmian późniejszych. A ta właściwość w tym roku odegra duże znaczenie w opłacalności z tego gatunku- tłumaczył na polu. 

W gospodarstwie w Kaszewach natomiast ulubioną stała się odmiana DKC 3609 (FAO 250-260). Jest pozycjonowana od średnich stanowisk do lepszych. Odmiana typowo ziarnowa, o ziarnie typu dent. Tworzy krępe rośliny z nisko osadzonymi kolbami, z mocnym systemem korzeniowym i sztywną łodygą. Dzięki temu nie wylega i sprawdza się tym samym na późne zbiory. 

- Bardzo ważną cechą kukurydzy jest to, aby się ona nie łamała, nie wylegała, ponieważ przy zbiorze są później bardzo duże straty. Kukurydza, która leży na ziemi jej się zwyczajnie zebrać nie da. Odmiana DKC 3609 najlepiej sprawdza się w gospodarstwie, dlatego zajmuję u nas największa powierzchnię - tłumaczył na polu Krzysztof Nykiel.

Marcin Liszewski, Bayer Crop Science podczas prezentacji odmian kukurydzy. Fot. AK
Marcin Liszewski, Bayer Crop Science podczas prezentacji odmian kukurydzy. Fot. AK

Kolby odmian prezentowanych w gospodarstwie w Kaszewach Fot. AK
Kolby odmian prezentowanych w gospodarstwie w Kaszewach Fot. AK

 

W tym roku, w gospodarstwie w Kaszewach największy areał kukurydzy należał do odmiany DKC 3609 Fot. AK
W tym roku, w gospodarstwie w Kaszewach największy areał kukurydzy należał do odmiany DKC 3609 Fot. AK

Nowości Bayer Crop Science w uprawie kukurydzy Dekalb na rok 2023

Na nadchodzący sezon firma Bayer przygotowała natomiast  trzy nowe odmiany kukurydzy marki Dekalb. Dwie z nich pochodzą z Programu Silo Extra, który obejmuje odmiany wyróżniające się pod względem cech jakościowych kiszonki. Są to:

DKC3513 - (FAO 260), grupa średnio-późna, o kolbach typu flint/dent, przeznaczona do uprawy na kiszonkę i biogaz na terenie całej Polski. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem ogólnym suchej masy nawet w trudnych warunkach uprawowych. Osiąga znakomite parametry jakościowe kiszonki: bardzo wysoką strawność włókna i wysoką zawartość skrobi. Jej atuty to dobry wigor początkowy i tolerancja na chłody wiosenne. Posiada wysokie i obficie ulistnione rośliny o mocnych łodygach i dobrej tolerancji na wyleganie i bardzo dobrym efekcie Stay-Green.

DKC3418 -(FAO 250) odmiana przeznaczona do uprawy na kiszonkę i biogaz z grupy średnio wczesnej o ziarnie typu flint/dent. Polecana do uprawy na stanowiska średnie, dobre i bardzo dobre. Posiada znakomite parametry jakościowe kiszonki: bardzo wysoką strawność włókna i wysoką zawartość skrobi. Odmiana charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym, tolerancją na chłody wiosenne. Rośliny są wysokie i obficie ulistnione, z mocnymi łodygami o dobrej tolerancji na wyleganie i bardzo dobrym efekcie Stay-Green.

DKC3719 - (FAO 250)- odmiana typu dent, grupa średnio wczesna o typie kolby flex. Jest to odmiana uniwersalna przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę. Posiada bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno na średnich i dobrych stanowiskach. Rośliny są wysokie o bardzo dobrej zdrowotności i dobrej tolerancji na wyleganie o dobrym efekcie Stay-Green. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością roślin (zawiera gen HT1), który zapewnia tolerancję na określone rasy patogenu wywołującego żółtą plamistość liści kukurydzy (helmintosporioza).


Efektywna ochrona kukurydzy

Podczas spotkania zaprezentowano także nowe rozwiązania w zakresie zaprawiania nasion: Acceleron Seed Applied Solution. Jest to  zastosowane kombinacja zapraw nasiennych łącząca w sobie produkty biologiczne i zaprawy chemiczne. Jak tłumaczyli podczas spotkania eksperci z firmy Bayer, te zintegrowane rozwiązania chronią uprawy przed zniszczeniem przez choroby na początku sezonu, poprawiając stan roślin, jednorodność uprawy i wigor roślin, a tym samym zwiększając potencjał plonowania. Środki mikrobiologiczne zwiększają również dostępność i wchłanianie składników pokarmowych przez korzenie, sprzyjając rozwojowi korzeni i pędów.

- W 2023 roku w ofercie nasion kukurydzy Dekalb będą dostępne odmiany zaprawione w systemie Acceleron Standard, czyli Redigo M+ B360 (nawóz biologiczny) - tłumaczył Marcin Liszewski. 

Start e-sklepu Bayer w Polsce
W roku 2023 firma Bayer uruchamia sklep internetowy. W e-sklepie od stycznia będą dostępne nasiona kukurydzy Dekalb. W kolejnych miesiącach rolnicy będą mogli zaopatrzyć się w nasiona rzepaku. Bayer będzie pracował nad szerszą ofertą w tym kanale sprzedaży.

Termin zbioru kukurydzy na kiszonkę pod ścisłą kontrolą

Podczas spotkania w Kaszewach firma Bayer Wojciech Pieczewski omówił także temat właściwej technologii przygotowania kiszonki z kukurydzy. Jak zaznaczał, klienci firmy Bayer mogą liczyć na tzw. audyt kiszonkowy, polegający na profesjonalnie przebadanie najpierw biomasy a później jakości wyprodukowanej kiszonki. Analiza taka pozwala także wyznaczyć optymalnym termin zbioru, jak i zaplanować wysokość cięcia kukurydzy. Parametry są wyznaczane za pomocą analizy NIRS. 

Wojciech Pieczewski, Bayer Crop Science Fot. AK
Wojciech Pieczewski, Bayer Crop Science Fot. AK