• Wśród 7 nowych mieszańców kukurydzy marki Pioneer są odmiany na ziarno i kiszonkę w każdej klasie wczesności – od wczesnych, przez średnio wczesne do średnio późnych. 
  • Corteva rozszerzyła też ofertę odmian słonecznika o jedną odmianę tolerancyjną na tribenuron metylu. 

7 nowych odmian kukurydzy

P8754 i P0710 to nowe odmiany wyhodowane w technologii Optimum AQUAmax, które charakteryzuje podwyższona tolerancja na okresowe niedobory wody. Rośliny mają wydajny system korzeniowy, który czerpie wodę głęboko z ziemi. Zaawansowana kontrola aparatów szparkowych przekłada się na wydajniejsze wykorzystanie wody, a ziarno typu dent wyróżnia bierne oddawanie wody w końcowej fazie wegetacji.

P8782 to nowa odmiana typu M3, szczególnie rekomendowana na kiszonkę, z ziarnem typu dent, która zapewnia wysoki poziom energii strawnej z hektara. Ten nowy mieszaniec daje wysokie plony biomasy, także w warunkach ograniczonej ilości wody. Odmiana została włączona do programu Strefa Kiszonki.

Następna nowość oznaczona symbolem P7404 to mieszaniec bardzo wczesny, który wcześnie kwitnie i dobrze plonuje w uprawie na ziarno w swojej klasie wczesności. Rośliny o dobrej zdrowotności są niskie, mocne, z nisko osadzoną kolbą, a ziarno bardzo szybko dojrzewa.

P8255 (FAO 230-240) to odmiana o bardzo wysokiej zdrowotności i wysokim potencjale plonowania na różnych stanowiskach glebowych. Polecana jest w uprawie na ziarno, ale także na wysokiej jakości kiszonkę, ze względu na wysoką zawartość doskonale strawnej skrobi i wysoki stopień strawności włókna.

P9042 to mieszaniec typu dent na ziarno, który bardzo dobrze i pewnie plonuje w różnych warunkach środowiskowych. Odmianę cechują niewysokie rośliny o mocnych łodygach, odpornych na wyleganie, z niżej zawieszoną kolbą. Ziarno szybko oddaje wodę w końcowej fazie wegetacji.

P9978 to odmiana przeznaczona na ziarno i na kiszonkę . Mieszaniec tolerancyjny na niedobory wody, który daje wysokie plony zielonej masy. Rośliny są średnio wysokie, mało podatne na wyleganie, kolby niżej zawieszone, bardzo zdrowe. To dość późna odmiana, ale dobrze oddająca wodę w końcowej fazie wegetacji. Odmiana włączona do programu Strefa Kiszonki ze względu na świetne parametry kiszonkowe.

-Wszystkie nowe odmiany kukurydzy, które wprowadzamy na rynek polski łączy dobry wzrost początkowy zapewniający stabilne i doskonałe plonowanie oraz podwyższona tolerancja na okresowe niedobory wody – mówi Małgorzata Gago, category marketing manager nasion Pioneer w Corteva Agriscience.

Nowa odmiana słonecznika

P64LE141 to nowa odmiana o wysokiej zawartości kwasu linolowego, średnio późna, tolerancyjna na tribenuron metylowy, o zwiększonej odporności na znane rasy mączniaka rzekomego, zgniliznę twardzikową i plamistość łodyg. Odmiana ta ma silny system korzeniowy i doskonale znosi stres suszy.

Jak dodaje Małgorzata Gago: - Zdecydowaliśmy się wprowadzić kolejne nowe odmiany słonecznika do naszej oferty, ponieważ w Polsce wzrasta zainteresowanie tą uprawą. Gatunek ten, podobnie jak kukurydza, ma duże wymagania cieplne i świetlne, ale mniejsze odnośnie azotu. Sytuacja gospodarcza i polityczna przyczynia się do wzrostu powierzchni uprawy tej rośliny w Polsce.