Komisja ds. rejestracji odmian roślin uprawnych przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do rejestru 27 nowych odmian kukurydzy.

Zarejestrowano 2 odmiany wczesne, 11 odmian średnio wczesnych i 14 średnio późnych. W sumie do Krajowego Rejestru wpisano 27 nowych odmian kukurydzy.

Nowe odmiany kukurydzy w Krajowym Rejestrze Odmian

Odmiany wczesne (FAO 200-220)

 • Kwintus – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • LG30179 – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 200; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

Odmiany średnio wczesne (FAO 230-240)

 • Agro Polis – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Bilizi – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
 • Cyrano – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • ES Asteroid – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
 • ES Meteorit – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
 • ES Zorion – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
 • SM Finezja – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SM Hetman – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SM Hubal – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SM Jubilat – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 230-240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SY Kardona – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

Odmiany średnio późne (FAO 250-290)

 • Acropole – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 250-260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Chicago – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • Codigip – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Caussade Nasiona Polska sp. z o.o.
 • Dublino – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • ES Constellation – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
 • Farmezzo – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna
 • MAS 20P – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250-260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Maisadour Polska sp. z o.o.
 • Rudesta – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna
 • SM Ameca – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SM Popis – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 270; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SM Prezent – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SM Zawisza – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Talentro – odmiana mieszańcowa trójliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • Walterinio KWS – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o