W ostatnich trzech latach liczba nowo rejestrowanych odmian pszenicy ozimej była szczególnie duża. W tym okresie do krajowego rejestru wpisano aż 30 nowych odmian pszenicy zwyczajnej oraz jedną pszenicy twardej (durum).

Odmiany zarejestrowane w roku 2011

ARKADIA
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność średnia. Mrozoodporność dość duża. Odporność na rdzę brunatną - dość duża, na septoriozę plew, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na septoriozę liści - dość mała, na mączniaka prawdziwego - mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

ELIPSA
Odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną - duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na septoriozę plew i brunatną plamistość liści - dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnie, liczba opadania duża, zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

KWS Dacanto
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność mała do bardzo małej. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści dość duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

LINUS
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na ważniejsze choroby średnia, jedynie na rdzę brunatną - dość duża. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

MEISTER
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała do bardzo małej. Odporność na septoriozę liści duża, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów dość duża, na septoriozę plew, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

OXAL
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów duża, na septoriozę plew, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na mączniaka prawdziwego średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

SAILOR
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na ważniejsze choroby średnia, jedynie na rdzę brunatną mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Pełnomocnik hodowcy: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Odmiany zarejestrowane w roku 2010

BANDEROLA
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na choroby podstawy źdźbła średnia, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin

BOCKRIS
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na podstawowe choroby średnia. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

FIDELIUS
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną dość duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość mała, na septoriozę liści mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: DANKO Hodowla Roślin

FORKIDA
Odmiana pastewna (grupa C). Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała, na septoriozę liści mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie, liczba opadania oraz zawartość białka średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin

HENRIK
Odmiana pastewna (grupa C). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i brunatną plamistość liści średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Oddział w Polsce

JANTARKA
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew dość duża, na septoriozę liści, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka, ilość glutenu oraz wskaźnik sedymentacyjny SDS średnie. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin

KEPLER
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Oddział w Polsce

KREDO
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała do bardzo małej. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę liści duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu przeciętne. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

KWS OZON
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną dość duża, na septoriozę liści, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska

OPERETKA
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Oddział w Polsce

TORRILD
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną septoriozę liści i plew, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

Odmiany zarejestrowane w roku 2009

ASKALON
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

BAGOU
Odmiana na ciastka (grupa K). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła średnia, na fuzariozę kłosów i septoriozę liści dość mała. Rośliny bardzo niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie bardzo słabe. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

BALETKA
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność średnia. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną dość duża, na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew średnia, na brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość mała, na septoriozę liści mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania dość duże. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

BAMBERKA
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność średnia. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na ważniejsze choroby pszenicy średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

BELENUS
Odmiana pastewna (grupa C). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na septoriozę liści i brunatną plamistość liści średnia, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość mała, na septoriozę plew mała, na rdzę brunatną bardzo mała. Rośliny dość niskie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

BYSTRA
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

KAMPANA
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność nieco powyżej średniej. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę plew dość mała, na fuzariozę kłosów mała. Rośliny bardzo niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin

KRANICH
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści plew duża, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Lantmännen SW Seed sp

LOOK
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na septoriozę liści dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę plew, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania przeciętna. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: Dieckmann Seeds Polska

NATULA
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP

SKAGEN
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści duża, na septoriozę plew, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

SMARAGD
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność mała do bardzo małej. Odporność na rdzę brunatną dość duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia, na brunatną plamistość liści dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie dość słabe. Gęstość w stanie zsypnym i odporność na porastanie w kłosie średnie, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Lantmännen SW Seed sp

KOMNATA
Pierwsza odmiana pszenicy twardej w krajowym rejestrze, przeznaczona do produkcji makaronu i innych przetworów zbożowych. Podobnie jak inne odmiany tego gatunku, jest formą ościstą. Plenność, w przeciętnych warunkach klimatyczno-glebowych, na poziomie 70 proc. wzorcowych odmian pszenicy zwyczajnej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej wzorcowych odmian pszenicy zwyczajnej. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną dość duża, na septoriozę liści średnia, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość mała, na fuzariozę kłosów mała do bardzo małej, na rdzę żółtą bardzo mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, natomiast liczba opadania, w niesprzyjających warunkach, często poniżej 150 sekund (zbiór ziarna konieczny niezwłocznie po osiągnięciu dojrzałości żniwnej). Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość glutenu duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Według oświadczenia hodowcy, odmiana wymaga wcześniejszego terminu siewu niż pszenica zwyczajna (o ok. 10 dni). Hodowca: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"

Opis odmian z krajowego Rejestru przygotowali: mgr Anna Domańska, mgr inż. Andrzej Najewski oraz mgr inż. Piotr Tokarski z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Odmiany z katalogu CCA

ARKTIS (2010 r., Niemcy)
Ta elitarna i wysokoplenna odmiana jest typem kompensacyjnym, posiadającym wyrównaną zdrowotność liści. Charakteryzuje ją kombinacja korzystnych cech: wysoka tolerancja na fuzariozę, wybitna odporność na mączniaka, dobra odporność na łamliwość źdźbła, doskonała zimotrwałość. Odmianę cechuje stabilne plonowanie. Nadaje się na stanowiska zapewniające szybsze dojrzewanie oraz do uprawy w monokulturze lub po kukurydzy. Dobrze znosi opóźnione siewy, ale nie powinna być wysiewana za wcześnie. Udaje się również na glebach lżejszych.
Pełnomocnikiem hodowcy w Polsce jest firma Saaten Union Polska Sp. z o.o.

GENIUS (2010 r., Niemcy)
Elitarna odmiana średniowczesna, wyróżniająca się wysokim plonem ziarna. Do jej największych zalet należy wybitna jakość piekarnicza - odmiana otrzymała najwyższe oceny w objętości ciasta i wydajności mąki. Odmianę charakteryzuje wysoka zimotrwałość i bardzo wysoka tolerancja na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego. Wysokie parametry jakościowe ziarna, w tym zawartość białka, wskaźnik sedymentacyjny i liczba opadania wyróżniają tę odmianę spośród innych odmian elitarnych.
Pełnomocnikiem hodowcy w Polsce jest firma Saaten Union Polska Sp. z o.o.

MATRIX (2010 r., Dania, Niemcy)
Średniopóźna odmiana pszenicy jakościowej z grupy B, wysoko plonująca (109 proc. wzorca). Cechuje ją krótka łodyga, dobra odporność na łamliwość źdźbła oraz niska podatność na fuzariozę. Wartość odmiany podnoszą wysokie parametry jakościowe, m. in. liczba opadania i wartość sedymentacyjna. Matrix nadaje się do siewu w opóźnionym terminie, do uprawy w monokulturze i po kukurydzy oraz na glebach lżejszych.
Pełnomocnikiem hodowcy w Polsce jest firma Saaten Union Polska Sp. z o.o.

PIUS (2010 r., Niemcy)
Pszenica jakościowa klasy A, którą znamionuje wysoki potencjał plonowania przy zadowalającej zawartości białka. Pius jest odmianą niską o dobrej odporności na wyleganie. Odznacza się dobrą odpornością na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści. Spośród parametrów jakościowych, odmianę charakteryzuje wysoka do bardzo wysokiej liczba opadania, dobra zawartość białka oraz bardzo dobra wymiałowość.
Pełnomocnikiem hodowcy w Polsce jest KWS Lochow Polska.