Na początku posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Marka Korbasa na przewodniczącego Komisji oraz prof. Grażynę Podolską na jego zastępcę.
Jak informuj Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, w trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 15 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 6, pszenica zwyczajna – 5 oraz po jednej odmianie owsa zwyczajnego, owsa nagiego, pszenżyta i żyta).

Nowe odmiany zbóż jarych wpisane do KR w 2022 r.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień jary:
- Bizon - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin,
- Florence - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin,
- LG Belcanto - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- RGT Gagarin - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska,
- SM Redstar - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR",
- Tilmor - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin.

Owies zwyczajny:
- Magellan - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Saaten-Union Polska.

Owies nagi:
- Adorator - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.

Szukasz materiału siewnego? Sprawdź na portalu Giełda Rolna! 

Pszenica zwyczajna jara:
- Akvitan - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DSV Polska,
- Aplauz - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR,
- Florentyna - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin,
- KWS Carusum - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska,
- KWS Rantum - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska.

Pszenżyto jare:
- Toristo - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.

Żyto jare:
- SM Stefano - odmiana pastewna; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR".

Komisja ds. zbóż

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2022-2025 wchodzą:
- dr hab. Paweł Czembor, prof. IHAR-PIB - Kierownik Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
- mgr Bogdan Fleming - Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Dyrektor Oddziału Terenowego w Poznaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- prof. dr hab. Dariusz Jaskulski - Kierownik Katedry Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej,
- prof. dr hab. Marek Korbas - Kierownik Zakładu Mykologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
- dr inż. Mirosław Pietrusewicz - Prezes Zarządu Grupy Polskie Składy Nawozowe Sp. z o.o.,
- prof. dr hab. Grażyna Podolska - Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
- dr hab. Zuzanna Sawinska, prof. UPP - Prodziekan ds. Studiów Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
- dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT - Pracownik naukowy Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
- dr inż. Anna Szafrańska - Kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
- dr hab. Roman Wacławowicz, prof. UPWr - Pracownik naukowy Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Źródło: COBORU