Komisja ds. rejestracji odmian roślin zbożowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej pozytywnie zaopiniowała wpisanie do KR 17 nowych odmian zbóż jarych. Najwięcej przybyło nam odmian jęczmienia – 10, następnie pszenicy – 4, owsa – 2 i pszenżyta – 1.

Jęczmień jary:
- Allianz (d. 121-9D) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- KWS Cantton (d. KWS 12/4112) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska,
- KWS Harris (d. KWS 13/223) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska,
- KWS Vermont (d. KWS 13/205) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska,
- Paustian - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin,
- Polonia Staropolska (d. STH 9713) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- RGT Baltic (d. LSB 0794.3180) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska,
- RGT Planet (d. LSB 0769.3306) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska,
- Ringo (d. RAH 457/10) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR,
- Uta (d. NORD 11/2412) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska.

Owies zwyczajny:
- Elegant (d. STH 10613) - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Romulus (d. DC 07116-11/2) - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin.

Pszenica zwyczajna:
- Nimfa (d. STH 613) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Rusałka (d. KOH 5513) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Varius (d. STRU 112231.1) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska,

-WPB Skye (d. LW 06SW121-01) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

Pszenżyto:
- Mamut (d. DC 06177-49) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin.