Kukurydza wymaga ścisłej rejonizacji i w zależności od regionu wskazany jest wysiew odmian o odpowiedniej wczesności. Odmiany wczesne, średnio wczesne i późne zbierane są w różnych terminach, a w zależności od terminu zbioru różna jest wilgotność ziarna. Im odmiana wcześniejsza, tym okres wegetacyjny jest krótszy. Odmiany wczesne plonują niżej niż średnio wczesne i średnio późne, ale charakteryzuje je największy udział kolb i gwarantują zebranie ziarna o 10-20 dni wcześniej, o wilgotności 25-30 proc. Mieszańce średnio wczesne dojrzewają o 11-12 dni, a średnio późne o 23-26 dni później niż wczesne. Mieszańce średnio późne plonują lepiej niż wczesne (o 5-15 proc.), lecz cechują się niższym udziałem kolb i późniejszym terminem dojrzewania niż odmiany wczesne. Najmniejszy udział kolb wyróżnia odmiany późne, które charakteryzuje jednak najwyższy potencjał plonowania. Zachodzi jednak ryzyko niepowodzenia uprawy na terenach o krótkim okresie wegetacji. Należy pamiętać, że im późniejsza i wyższa odmiana, tym rzadziej powinna być siana.

Prezentujemy nowości odmianowe kukurydzy polecane przez firmy hodowlano-nasienne do uprawy w różnych rejonach kraju. Hodowcy rekomendują je jako wysokowydajne i sprawdzone, dostosowane regionalnie do warunków klimatycznych i glebowych. Przeważają propozycje pochodzące z Wspólnotowego Katalogu Odmian (CCA). Zazwyczaj są one objęte doświadczeniami rozpoznawczymi prowadzonymi przez COBORU. Gdy potwierdzają w nich swoje korzystne cechy, zostają wpisane do Krajowego Rejestru Odmian.

ODMIANY BARDZO WCZESNE I WCZESNE

Severus - FAO 170 ziarno, kiszonka

To ultrawczesna odmiana na ziarno, o relatywnie bardzo wysokim plonie w tej grupie wczesności z katalogu CCA. Podczas zbioru we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS w Polsce 2012-2013 wyróżniała się w swojej grupie wczesności najsuchszym ziarnem - 23,1 proc. (średnia z 2012-2013). Odmianę charakteryzuje dobry wigor początkowy. Dostosowana jest do wszystkich rodzajów gleb. Hodowca: KWS Polska.

Coryphee - FAO 190 ziarno, kiszonka

Bardzo wczesna odmiana ziarnowa o wysokim potencjale plonowania na suche ziarno z katalogu CCA. Przed zbiorem ziarno szybko oddaje wodę. Odmiana charakteryzuje się dobrą wymłacalnością, małymi uszkodzeniami, budowa ziarniaka Coryphee dedykuje ją do przemiału na grys. Odmiana nadaje się na wszystkie gleby. Hodowca: KWS Polska.

Pirro - FAO 210 kiszonka

Odmiana zarejestrowana w kraju w ubiegłym roku. Bardzo wcześnie nadaje się do zbioru na kiszonkę. Bardzo wysokie rośliny, z wysoko osadzonymi kolbami, co umożliwia dość wysokie koszenie, a tym samym uzyskanie kiszonki o wysokiej wartości energetyczności i dobrej strawności. Osiąga wysoki plon suchej masy. Bardzo dobry wigor wzrostu początkowego. Dobra zdrowotność roślin. Hodowca: SAATBAU LINZ.

Rogoso - FAO 220 ziarno

Wczesna odmiana pojedyncza zarejestrowana w kraju w ubiegłym roku o silnym wigorze wzrostu początkowego oraz dobrej odporności roślin na wyleganie.

Posiada dość dużą tolerancję na głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę. Szczególnie przydatna na lżejsze gleby, na których występują okresowe niedobory wody. Daje wysokie plony ziarna, przy niskiej wilgotności w czasie zbioru Hodowca: SAATBAU LINZ.

Farmflink FAO 220 ziarno,

kiszonka, biogaz

Mieszaniec pojedynczy wprowadzony do katalogu CCA w 2014 r. Kierunki wykorzystania: suche ziarno, kiszonka, jak i na cele biogazowe. Odmiana zalecana na gleby średnie i cięższe. Odmiana jest szczególnie polecana do gospodarstw hodujących bydło mleczne. Charakteryzuje ją dobry rozwój początkowy, jest stabilna, wyrównana i zdrowa. Polecana w przypadku konieczności opóźnionych siewów. Farmflink jest bardzo wcześnie kwitnącą odmianą, co ma szczególne znaczenie w sezonach z małą ilością opadów w czasie kwitnienia kukurydzy. Hodowca: FarmSaat.

RGT FAXXANA - FAO 220 ziarno

Mieszaniec trójliniowy, wczesny wpisany do katalogu CCA w 2014 r. Największą zaletą odmiany jest bardzo wysoka zdrowotność roślin. Mieszaniec tworzy rośliny o typowym ziarnowym pokroju. Kolby średniej wielkości o bardzo znikomej podatności na fuzariozę. Odmiana cechuje się dobrym zapyleniem nawet w stresowych warunkach. Równe, dość duże ziarno jest składnikiem stabilnego plonu, nawet w trudnych warunkach klimatyczno-glebowych. Hodowca: Ragt.

Mas 12.H - FAO 220 kiszonka.

Dzięki bardzo dobremu wigorowi początkowemu odmiana ta doskonale nadaje się do wczesnych siewów na północy Polski. Zapewnia energetyczną kiszonkę dzięki dużej zawartości skrobi. Jej duże kolby i wczesne dojrzewanie sprawiają, że odmiana może być również wykorzystywana do produkcji suchego ziarna. Nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb w całej Polsce. Hodowca: Maïsadour.

ODMIANY ŚREDNIO WCZESNE

Tonacja - FAO 220-230

ziarno i kiszonka

Trójliniowa odmiana z grupy wczesnej zarejestrowana w 2014 r. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, a ze względu na wczesność, szczególnie w III rejonie uprawy kukurydzy, w którym znajduje się Podlasie. Odmiana o typie ziarna semi flint, bardzo dobrym wzroście początkowym i tolerancji na suszę. Jej zaletą jest uniwersalność w użytkowaniu. Posiada bardzo dobrą strawność całych roślin w uprawie na kiszonkę oraz cechę "dry down", dzięki której odmiana oddaje szybciej wodę w końcowym okresie wegetacji. Umożliwia to zbiór ziarna o niższej wilgotności, czyli pozwala sporo zaoszczędzić na kosztach jego suszenia. Tonacja stabilnie plonowała w doświadczeniach rejestrowych, uzyskując wynik 111,5 dt/ha (101 proc. wzorca). Stabilność plonowania potwierdziła w doświadczeniach PDOiR w 2014 r., uzyskując plon 113,8 dt/ha. Hodowca: HR Smolice.

Farmfire - FAO 230 ziarno, kiszonka

Mieszaniec pojedynczy z katalogu CCA na ziarno, kiszonkę, biogaz. Odmiana polecana na wszystkie gleby. Na słabsze stanowiska zalecana jest mniejsza obsada roślin - nawet 7 roślin/m². Odznacza się stabilnością plonowania, wysoką wydajnością i dobrą zdrowotnością liści. Obecnie w badaniach rejestracyjnych COBORU. Hodowca: FarmSaat.

Suda DS0918b ziarno, kiszonka

Firma nie podała informacji o klasie wczesności odmiany. Mieszaniec z katalogu CCA o użytkowaniu ziarnowo-kiszonkowym. Charakteryzuje się dynamicznym rozwojem początkowym i tolerancją na stresowe warunki uprawy. Posiada stabilnie osadzone i dobrze zaziarnione kolby oraz bardzo dobrą odporność na wyleganie. W użytkowaniu na kiszonkę dostarcza bardzo wysoki plon, o dużej zawartości skrobi. Wysoki potencjał odmiany w plonowaniu na ziarno. Hodowca: Saaten Union.

Rianni cs - FAO 230-240 ziarno

Odmiana wpisana do katalogu CCA w 2014 r. i w tym samym roku zgłoszona do doświadczeń rozpoznawczych realizowanych przez COBORU. Jest to typowo ziarnowa odmiana z grupy średnio wczesnej, co gwarantuje szybkie dosychanie ziarna nawet w latach o niekorzystnym układzie pogody i korzystny termin zbioru. Przy relatywnie niskiej liczbie FAO i jednocześnie bardzo wysokim potencjale plonowania, określana jest przez hodowcę jako łamacz korelacji. W ostatnim sezonie poziomem plonowania wielokrotnie przewyższała odmiany z wyższym FAO. Charakterystyczne dla odmiany jest pełne zaziarnie kolb i często występujący tzw. kaczy dziób. Odmiana posiada intensywny wzrost wegetatywny i dobrze radzi sobie nawet w mniej sprzyjających warunkach. Sprawdza się także na glebach słabszych. Hodowca: Caussade Semences

ODMIANY ŚREDNIO PÓŹNE

Codigreen - FAO 240 kiszonka,

250 ziarno i biogaz

Odmiana z katalogu CCA. Suma temperatur efektywnych przy uprawie na kiszonkę wynosi 1 480oC, a na ziarno - 1 670oC. Odmiana z cechą stay green. Bardzo dobry wigor wzrostu początkowego. Odznacza się silnie rozbudowanym systemem korzeniowym, przez co bardzo dobrze toleruje suszę. Jest odporna na wyleganie i charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby liści. Pokrój roślin masywny, średnia wysokość 240 cm, a wysokość osadzenia kolby ok. 100 cm nad ziemią. Odmiana ma niskie wymagania glebowe i wodne, odporna na stresowe warunki środowiskowe. Charakteryzuje ją wysoki potencjał plonowania (ziarna, suchej masy z całych roślin oraz wysoka strawność kiszonki) i duża wierność plonowania w latach. Ho

dowca: Oseva.

Giancarlo - FAO 240 ziarno, kiszonka

Odmiana zarejestrowana w Polsce w ubiegłym roku. W doświadczeniach wydała bardzo wysokie plony ziarna, jak i zielonej masy. Rośliny masywne, bardzo wysokie (w doświadczeniach COBORU w 2013 ponad 3,2 m). Wysoki wigor wzrostu początkowego. Odmiana bardzo dobrze sprawdza się zarówno w uprawie na ziarno, jak i kiszonkę. Hodowca: SAATBAU LINZ.

Prestoso - FAO 240 kiszonka

To pojedynczy mieszaniec wyhodowany do produkcji kiszonki. Odmiana zarejestrowana w kraju w ubiegłym roku. Charakteryzuje się bardzo dobrym wiosennym wigorem i równie wysoką odpornością na wyleganie. Odmiana dostarczająca paszy o wysokiej koncentracji energii. Hodowca: SAATBAU LINZ.

Mas 20.S - FAO 240 ziarno

Odmiana oznaczona przez hodowcę skrótem "WSR" (Water Stress Resistant). Charakteryzuje się wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody. Podczas letniej suszy w 2014 r. w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazurach, Mas 20.S wyróżniał się grubymi 16-rzędowymi kolbami, zawsze dobrze zaziarnionymi, mimo niedoboru wody. Warto również podkreślić, że Mas 20.S posiada oryginalny typ ziarna flint-dent o wysokim udziale skrobi mączystej, który pozwala na szybkie oddawanie wody po osiągnięciu dojrzałości fizjologicznej. Hodowca: Maïsadour.

Treilli cs - FAO 240-250 ziarno

Odmiana pochodzi z nowej linii genetycznej. Nadaje się na wczesne, a nawet bardzo wczesne siewy. Wysoką efektywność ekonomiczną uprawy zapewnia połączenie wysokich plonów ziarna, z niską ich wilgotnością podczas zbiorów. Odmiana wpisana do katalogu CCA. Zgłoszona po raz pierwszy do badań COBORU/PZPK w 2014 r. uzyskała 100,6 proc. wzorca przy plonie ziarna 131,1 dt/ha. Hodowca: Caussade Semences.

Perley FAO 240-250 ziarno, kiszonka

Mieszaniec trójliniowy przeznaczony na ziarno i kiszonkę wpisany do katalogu CCA w 2013 r. Ziarno typu flint/dent. Jak podaje hodowca, to najnowsza genetyka LG. W grupie odmian średnio wczesnych osiąga wysoki plon ziarna, a także duży plon suchej masy z ha przy uprawie na kiszonkę. Rekomendowana na słabsze stanowiska Hodowca: Limagrain.

DKC 3441 - FAO 240-250 ziarno

Mieszaniec dwuliniowy średnio wczesny o ziarnie typu dent zarejestrowany w Austrii w 2014 r. do uprawy na ziarno. Wyróżnia się bardzo szybkim oddawaniem wody w końcowej fazie dojrzewania. Koszulki na kolbach są krótkie i łatwo się otwierają. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem wiosennym i bardzo dobrze toleruje okresowe niedobory wody. Odmianę cechuje mocny stay green, silny system korzeniowy i mocne łodygi. Polecany do uprawy w całym kraju, poza regionem północnym. Hodowca: Dekalb/Monsanto.

Donremi - FAO 240-250 ziarno, kiszonka

Odmiana wprowadzona do katalogu CCA w 2014 r. Wszechstronnie użytkowa, rekomendowana do uprawy zarówno na ziarno, jak i wysokiej jakości kiszonkę. Odmiana cechuje się wysokimi parametrami ilościowymi i jakościowymi uzyskiwanej kiszonki (wysoki udział ziarna, wysoka strawność włókien), dobrym wigorem wzrostu początkowego młodych roślin i efektem stay green widocznym do końca wegetacji. Hodowca: Caussade Semences.

Katari cs - FAO 250 ziarno

Odmiana zarejestrowana we Francji w 2014 r. i w tym samym roku zgłoszona do doświadczeń rozpoznawczych COBORU. Posiada dobre zdolności adaptacyjne i wysoką tolerancję na niesprzyjające warunki środowiska, przez co polecana jest do uprawy praktycznie na wszystkich kompleksach glebowych. Cechuje ją wysoka zdrowotność roślin: mała podatność kolb na choroby grzybowe, w tym zwłaszcza na grzyby z rodzaju Fusarium. Potwierdzeniem wysokiej tolerancji kolb na patogeny grzybowe są wyniki analiz ziarna z młynów kukurydzianych. Odmiana rekomendowana dla przemysłu młynarskiego na podstawie wysokiego udziału skrobi szklistej w ziarnie. Odmiana szczególnie przydatna do intensywnej technologii uprawy. W badaniach rozpoznawczych COBORU/ PZPK w 2014 r. przewyższyła plonami odmiany wzorcowe, uzyskując doskonały plon ziarna wynoszący ponad 13 t suchego ziarna z ha. Hodowca: Caussade Semences.

RGT FIDOXXI - FAO 250

Mieszaniec pojedynczy, średnio wczesny wpisany do katalogu CCA w 2014 r. Rośliny średniej wysokości, mocnej budowy i o dość obfitym ulistnieniu. Kolby regularne, średniej wielkości o bardzo wysokim udziale ziarna (niski udział osadki). Odmiana o bardzo wysokiej tolerancji na trudne warunki. Odznacza się wysoką wydajnością zarówno w stresowych, jak i w optymalnych warunkach. Posiada wysoką zdrowotność zarówno kolb, jak i części wegetatywnych roślin. Mieszaniec bardzo wydajny w produkcji grysu. Hodowca: Ragt.

Sucampo DS0493b

Hodowca nie podał klasy wczesności odmiany. Mieszaniec pojedynczy z katalogu CCA łączący w sobie wydajność plonu ziarna z potencjałem bogatej wysokoenergetycznej kiszonki. Hybryda o małych wymaganiach co do warunków glebowo-siedliskowych. Może być uprawiany zarówno na ciężkich, jak i na lekkich stanowiskach. Odmiana charakteryzuje się bardzo szybkim rozwojem początkowym i tolerancją zarówno na wiosenne chłody, jak i na późniejsze nadmiary i niedobory wody. Posiada średniej wysokości dobrze ulistnione rośliny, solidnie osadzone kolby i ziarniaki typu pośredniego, a zaziarnione kolby są dobre na ziarno lub CCM. Hodowca: Saaten Union.

Sudrix DS0527c

Hodowca nie podał klasy wczesności odmiany. Bardzo wysoki, bogato ulistniony mieszaniec potrójny do uprawy na zróżnicowanych stanowiskach. Osiąga bardzo dobre parametry kiszonki dzięki wysokiej zawartości: suchej masy i skrobi. Ziarno typu pośredniego flint (dent), odmiana ma dobry stay green i odporność na wyleganie. Hodowca: Saaten Union.

Legion - FAO 260-270 kiszonka

Trójliniowa odmiana przeznaczona do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę. Zarejestrowana w 2014 r. Bardzo dobry wzrost początkowy i tolerancja na suszę. Bardzo dobrze radzi sobie na słabszych stanowiskach glebowych. Odmiana wysoko i stabilnie plonowała w doświadczeniach rejestrowych (plon suchej masy 210,7 dt/ha - 104 proc., przy wzorcu 202,5 dt/ha) i porejestrowych (pierwsze miejsce w plonie świeżej masy ogółem, drugie miejsce w plonie suchej masy ogółem). Ponadto w doświadczeniach porejestrowych uzyskano dobre wyniki w następujących parametrach: plon suchej masy łodyg i liści - 110 proc. wzorca, plon jednostek pokarmowych - 110 proc. wzorca, zawartość suchej masy w kolbach - 100 proc. wzorca. Dodatkowo odmiana nadaje się jako substrat do produkcji biogazu. Hodowca: HR Smolice.

Cascadinio - FAO 270 ziarno, kiszonka

Odmiana z katalogu CCA o wysokim plonie suchej masy całych roślin i kolb (9 w skali BSA). Osiągnęła pierwsze miejsce w plonie ogólnej suchej masy (237,20 dt/ha) i w plonie suchej masy kolb (130,1 dt/ha) w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w roku 2013 wśród wszystkich grup wczesności. Charakteryzuje ją wysoki udział plonu kolb w plonie ogólnym - 54,9 proc., dobra strawność całych roślin (6 w skali BSA). Hodowca: KWS Polska.

Karnevalis - FAO 270 ziarno, kiszonka

Odmiana z katalogu CCA, dobrze znosi słabsze warunki glebowe, okresowe niedobory wody oraz upały. Charakteryzują ją: dobry wigor początkowy, szybkie oddawanie wody z ziarna przed zbiorem, otwarte koszulki kolby. Daje bardzo wysokie plony ziarna, jest odporna na wyleganie oraz cechuje się wysoką tolerancją na patogeny wywołujące choroby liści i kolb. Hodowca: KWS Polska.

KWS 2323 - FAO 270 ziarno, kiszonka

Odmiana z katalogu CCA. Poza podstawowymi kierunkami wykorzystania, jest też przydatna do uprawy na biogaz w I strefie uprawy kukurydzy. Cechuje ją wysoka wydajność bioetanolu w produkcji z mokrego i suchego ziarna. Odmiana uzyskała najwyższe plony we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS na południu Polski w roku 2013. Charakteryzuje się szybkim oddawaniem wody z ziarna przed zbiorem, nową genetyką w typie ziarna dent, ma wzniesione liście dla bardziej efektywnej asymilacji rano i wieczorem, stabilną łodygę. Odmiana cechuje się tolerancją na patogeny wywołujące choroby liści i na Fusarium spp, nie zasycha przedwcześnie przed zbiorem. Hodowca: KWS Polska.

DKC 3939 - FAO 270-280 ziarno

Mieszaniec o ziarnie typu dent, zarejestrowany we Włoszech w 2014 r. Wyróżnia się bardzo wysokim plonem. Bardzo dobrze znosi stresowe warunki, toleruje okresowe niedobory wody. Wykształca mocny system korzeniowy. Cechuje się wysoką tolerancją na fuzariozę kolb. Wykształca ziarno o wysokiej masie tysiąca ziaren (MTZ) i polecany jest do uprawy w południowej i centralnej Polsce. Ziarna marki Dekalb od Monsanto.

LG 30.315 - FAO 280-290 ziarno

Mieszaniec pojedynczy przeznaczony na ziarno wpisany do katalogu CCA w 2014 roku. Ziarno typu dent. Odmiana osiąga wysoki i stabilny plon ziarna w grupie odmian średnio późnych. Dobrze toleruje okresowe niedobory wody. Hodowca: Limagrain.